31 min

TMC252 4 คำถาม เช็กสุขภาพทางการเงินตลอดทั้งป‪ี‬ The Money Case

    • How To

เดือนสุดท้ายของปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะหันกลับมาทบทวนเรื่องต่างๆ ในชีวิต รวมถึงเรื่องการเงิน The Money Case By The Money Coach เอพิโสดนี้อยากชวนทบทวนการเงินตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ว่ายังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือไม่ผ่าน 4 คำถามสำคัญ ซึ่งไม่ต่างกับการดูแลร่างกาย ถ้าเราสะสม ตรวจเช็ก ซ่อมแซม การเงินก็จะแข็งแรงและพร้อมรับมือกับวิกฤตหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น

สามารถส่งคำถามหรือแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ podcast@thestandard.co หรือโพสต์แล้วติดแฮชแท็ก #TheMoneyCase ไม่จำเป็นต้องปรึกษาปัญหาอย่างเดียว ใครมีเคสที่ประสบความสำเร็จในช่วงวิกฤตที่อยากเล่าหรืออยากแชร์ก็สามารถส่งมาแบ่งปันให้ผู้ฟังคนอื่นๆ ได้เช่นกัน

เดือนสุดท้ายของปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะหันกลับมาทบทวนเรื่องต่างๆ ในชีวิต รวมถึงเรื่องการเงิน The Money Case By The Money Coach เอพิโสดนี้อยากชวนทบทวนการเงินตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ว่ายังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือไม่ผ่าน 4 คำถามสำคัญ ซึ่งไม่ต่างกับการดูแลร่างกาย ถ้าเราสะสม ตรวจเช็ก ซ่อมแซม การเงินก็จะแข็งแรงและพร้อมรับมือกับวิกฤตหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น

สามารถส่งคำถามหรือแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ podcast@thestandard.co หรือโพสต์แล้วติดแฮชแท็ก #TheMoneyCase ไม่จำเป็นต้องปรึกษาปัญหาอย่างเดียว ใครมีเคสที่ประสบความสำเร็จในช่วงวิกฤตที่อยากเล่าหรืออยากแชร์ก็สามารถส่งมาแบ่งปันให้ผู้ฟังคนอื่นๆ ได้เช่นกัน

31 min