33 episodes

Bli med inn på kjøkkenet vårt og vår søken etter den tredje tråden!

Tretvinnet Tråd To ufaglærte kristne søker Gud i ekteskapet

  • Religion & Spirituality

Bli med inn på kjøkkenet vårt og vår søken etter den tredje tråden!

  EP29 - Livets Vann

  EP29 - Livets Vann

  www.instagram.com/tretvinnet
  tretvinnet@gmail.com

  En samaritansk kvinne møter Messias
  1 Da Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes
  2– enda Jesus selv ikke døpte, bare disiplene Hans –
  3forlot Han Judea og dro tilbake til Galilea.
  4Han måtte dra gjennom Samaria.
  5 Så kom Han til en by i Samaria, som het Sykar, nær det jordstykket Jakob ga til sin sønn Josef.
  6Jakobs brønn var der. Jesus var nå trett etter reisen, og derfor satte Han seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time.
  7En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann. Jesus sa til henne: «Gi Meg å drikke!»
  8Disiplene Hans hadde nemlig gått inn i byen for å kjøpe mat.
  9 Den samaritanske kvinnen spør da: «Hvordan kan Du som er jøde, be om drikke fra meg, en samaritansk kvinne?» Jøder omgås nemlig ikke samaritanere.
  10 Jesus svarte henne: «Hvis du kjente Guds gave og visste hvem Han er som sier til deg: ‘Gi Meg å drikke’, da ville du ha bedt Ham, og Han skulle gitt deg levende vann.»
  11 Kvinnen sier til Ham: «Herre, Du har ikke noe å øse opp med, og brønnen er dyp. Hvor har Du så det levende vannet fra?
  12Du er vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, slik hans sønner og bu-skapen hans også gjorde?»
  13Jesus svarte og sa til henne: «Hver den som drikker av dette vannet, vil tørste igjen.
  14 Men hver den som drikker av det vannet som Jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Det vannet Jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.»
  15Kvinnen sa til Ham: «Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste og heller ikke behøver å komme hit for å hente opp vann.»
  16Jesus sier til henne: «Gå og rop på mannen din og kom tilbake hit!»
  17Kvinnen svarte og sa: «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne: «Du gjorde rett i å si: ‘Jeg har ingen mann.’
  18 For du har hatt fem menn, og den du har nå, er ikke din mann. Der talte du sant.»
  19 Kvinnen sier til Ham: «Herre, jeg ser at Du er en profet.
  20 Våre forfedre tilba på dette fjellet, og dere jøder sier at Jerusalem er stedet hvor man skal tilbe.»
  21 Jesus sier til henne: «Kvinne, tro Meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe Far verken på dette fjellet eller i Jerusalem.
  22 Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.
  23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For Far søker dem som tilber Ham slik.
  24 Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.»
  25 Kvinnen sier til Ham: «Jeg vet at Messias kommer, Han som kalles Kristus. Når Han kommer, skal Han forkynne oss alt.»
  26 Jesus sier til henne: «Det er Jeg, Jeg som taler med deg.»

  • 57 min
  EP28 - Frelse

  EP28 - Frelse

  Takk for støtten! Denne uken er det mye som skjer med Corona og unntakstilstand i landet, vi sitter fortsatt på kjøkkenet og tar opp!

  www.instagram.com/tretvinnet eller tretvinnet@gmail.com

  Ukens bibeltekster:
  Jakob 4
  
1 Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres?  2 Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.  3 Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.  7 Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.  8 Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn!  Paulus første brev til Timoteus kap 2
3
  3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,  4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

  • 54 min
  EP27 - Løgn og Sannhet

  EP27 - Løgn og Sannhet

  Vi er tilbake, igjen!
  Ukens bibeltekst er hentet fra 1. Joh kap 2:
3 På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud.  4 Den som sier: «Jeg kjenner ham», men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.  5 Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi er i ham.  6 Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde. 
     7 Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud som dere har hatt fra begynnelsen av. Dette gamle budet er det ordet dere har hørt.  8 Likevel er det et nytt bud jeg skriver om, et bud som er sant i ham og i dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede.  9 Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket. 10 Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall. 11 Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans.
  I tillegg ble det lest fra:
Salomos ordspråk 3:5 
Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt!
  Jakob 1:22-24
Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut.

  • 55 min
  EP26 - Jeg Makter Ikke

  EP26 - Jeg Makter Ikke

  Vi er tilbake!

  Ukens tekst er hentet fra Salmene 139, 1-8

  Til sangmesteren. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.

  • 31 min
  EP25 - Gud Med Oss

  EP25 - Gud Med Oss

  Hvem er barnet i krybben? En søt liten, nusselig historie som gir oss "julefeelingen", eller er han Messias, Immanuel, Gud med oss?

  Takk for et ekstremt spennende år. Det har vært spesielt å gjøre dette.

  Guds velsignelse over livet ditt.

  Sjekk ut "Emmanuel" av "Neteland" på
  Spotify: https://open.spotify.com/track/2OVwuD9Uuhob3nPAC0g8EJ?si=LGVaNNt_Tq-jx9ZOqXzP9w

  www.instagram.com/tretvinnet
  tretvinnet@gmail.com

  • 58 min
  EP24 - Maria Og Josef

  EP24 - Maria Og Josef

  Dagens episode handler om Jesus sine foreldre i tiden før og etter fødselen. Har du noen tanker om Maria og Josef, hva betyr det å være foreldre til det som skal bli verdens frelser?

  Følg oss gjerne på instagram.com/tretvinnet
  E-post til tretvinnet@gmail.com

  Dagens tekst(er)
  Matteus 1

  18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. 19 Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. 20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:

  23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
  og de skal gi ham navnet Immanuel
  – det betyr: Gud med oss.
  24 Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone 25 og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.

  Matteus 2

  13 Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» 14 Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. 15 Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:
  Fra Egypt kalte jeg min sønn.

  Matteus 2

  19 Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt 20 og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og dra til Israels land! For de som ville ta livet av barnet, er døde.» 21 Han sto da opp, tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. 22 Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. 23 Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer.

  • 1 hr

Top Podcasts In Religion & Spirituality