7 episodes

Hvad skaber trivsel og motivation i uddannelsesverdenen? Det næste halve år sætter vi fokus på, hvad der giver at godt arbejdsliv på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Hvad skaber motivation og engagement?
Hvad skaber demotivation og frustration?
Og om svarene på disse spørgsmål hænger sammen med, hvor man er i arbejdslivet. Vi kommer også ind på lederes særlige opgaver og udfordringer. Og på, hvad man kan gøre ved det hele.

Podcastserien fortæller fra en ny undersøgelse med 1.684 svar fra medarbejdere og ledere fra alle dele af uddannelsesverdenen.
Undersøgelsen er bestilt af BFA Velfærd & Offentlig administration og udført af Københavns Professionshøjskole. I serien møder vi docent Nana Vaaben og lektor Kristian Gylling Olesen fra Københavns Professionshøjskole.

Vært er journalist Morten Bichel.

Følg med på www.godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/trivselogmotivation

Trivsel og motivation i uddannelsesverdenen BFA - Velfærd og Offentlig Administration

  • Government

Hvad skaber trivsel og motivation i uddannelsesverdenen? Det næste halve år sætter vi fokus på, hvad der giver at godt arbejdsliv på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Hvad skaber motivation og engagement?
Hvad skaber demotivation og frustration?
Og om svarene på disse spørgsmål hænger sammen med, hvor man er i arbejdslivet. Vi kommer også ind på lederes særlige opgaver og udfordringer. Og på, hvad man kan gøre ved det hele.

Podcastserien fortæller fra en ny undersøgelse med 1.684 svar fra medarbejdere og ledere fra alle dele af uddannelsesverdenen.
Undersøgelsen er bestilt af BFA Velfærd & Offentlig administration og udført af Københavns Professionshøjskole. I serien møder vi docent Nana Vaaben og lektor Kristian Gylling Olesen fra Københavns Professionshøjskole.

Vært er journalist Morten Bichel.

Følg med på www.godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/trivselogmotivation

  #7 Ledelse: Mellem krav udefra og medarbejdere, der ’kigger den anden vej’

  #7 Ledelse: Mellem krav udefra og medarbejdere, der ’kigger den anden vej’

  Ledere på uddannelsesinstitutioner kan stå i nogle særlige dilemmaer. De kan selv opleve frustrationer ved organisatoriske forhold, der griber ind i deres ledelsesmæssige råderum. Og de skal kunne lede medarbejdere, der ’kigger den anden vej’: med øjnene fast indstillet på de elever, studerende og kursister, de ønsker at få til at lykkes.
  Lektor Kristian Gylling Olesen og docent Nana Vaaben fra Københavns Professionshøjskole fortæller mere fra en ny undersøgelse med 1.684 svar. Vært er journalist Morten Bichel. Undersøgelsen er bestilt af BFA Velfærd & Offentlig administration.

  • 14 min
  #6 Mestringsstrategier - fra individuelle til fælles?

  #6 Mestringsstrategier - fra individuelle til fælles?

  Denne episode handler om, hvordan undervisere håndterer det, når de oplever at må gå på kompromis med det, de vurderer er det fagligt rigtige at gøre. Episoden stiller skarpt på underviserarbejdets særlige karakter som relationsarbejde, og den fortæller om de mestringsstrategier, de ansatte i uddannelsesverdenen gør brug af.
  Lektor Kristian Gylling Olesen og docent Nana Vaaben fra Københavns Professionshøjskole fortæller mere fra en ny undersøgelse med 1.684 svar. Vært er journalist Morten Bichel. Undersøgelsen er bestilt af BFA Velfærd & Offentlig administration.

  • 16 min
  #5 Midt i arbejdslivet: Øget ansvar og motivation?

  #5 Midt i arbejdslivet: Øget ansvar og motivation?

  Er der en sammenhæng mellem den ansattes erfaring og de opgaver og det ansvar, man har? I denne podcast-episode stiller vi skarpt på forhold, der er væsentlige for trivslen og motivationen, når man er midt i arbejdslivet. 
  Lektor Kristian Gylling Olesen og docent Nana Vaaben fra Københavns Professionshøjskole fortæller mere fra en ny undersøgelse med 1.684 svar. Vært er journalist Morten Bichel. Undersøgelsen er bestilt af BFA Velfærd & Offentlig administration.

  • 16 min
  #4 Tvivl om resten af arbejdslivet

  #4 Tvivl om resten af arbejdslivet

  Det, der motiverer, og det, der frustrerer, er det samme, uanset om man er først, midt eller sidst i arbejdslivet i uddannelsesverdenen. Men der er forskel på, hvad der fylder mest, når man er først og sidst i arbejdslivet. Og bekymringen for, om man kan holde til et helt arbejdsliv er der fra starten.
  Docent Nana Vaaben fra Københavns Professionshøjskole fortæller mere fra en ny undersøgelse med 1.684 svar. Vært er journalist Morten Bichel. Undersøgelsen er bestilt af BFA Velfærd & Offentlig administration og udført af Københavns Professionshøjskole.

  • 16 min
  Det, der frustrerer i uddannelsesverdenen

  Det, der frustrerer i uddannelsesverdenen

  Når ansatte i uddannelsesverdenen oplever frustrationer i deres arbejde, handler det først og fremmest med to forhold: arbejdspresset og organisatoriske forhold som IT-systemer, bureaukrati, dokumentation, koncepter og ledelse. Et tredje forhold handler om samarbejdsrelationerne på arbejdspladsen. 
  Nana Vaaben fra Københavns Professionshøjskole, fortæller om en ny undersøgelse, der kaster lys på, hvornår arbejdet er frustrerende og kilde til demotivation. Vært er journalist Morten Bichel. Undersøgelsen er bestilt af BFA Velfærd & Offentlig administration og udført af Københavns Professionshøjskole.

  • 16 min
  Kerneopgaven skaber den grundlæggende motivation

  Kerneopgaven skaber den grundlæggende motivation

  Mange ansatte i uddannelsesverdenen oplever en grundlæggende glæde ved deres arbejde. Det gør de først og fremmest, når de ser, at dem, de er der for, lykkes: Elever, studerende og kursister. I episoden møder vi docent Nana Vaaben og lektor Kristian Gylling Olesen fra Københavns Professionshøjskole, der fortæller om undersøgelsens resultater om, hvad der skaber motivation og arbejdsglæde. Denne podcastepisode er nummer to i en serie, der fortæller om resultaterne fra en ny undersøgelse med 1.684 svar fra medarbejdere og ledere fra alle dele af uddannelsesverdenen. Vært er journalist Morten Bichel. Undersøgelsen er bestilt af BFA Velfærd & Offentlig administration og udført af Københavns Professionshøjskole.

  • 16 min

Top Podcasts In Government

Vivek Ramaswamy
Prologue Projects
Crooked Media
Marketplace
TYT Network
The Daily Beast