10 min

Twarz może wiele powiedzieć S3E29 Szklanka dobrej rozmowy

    • Christianity

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy
Jak działa Duch Święty? Jak wielki artysta podczas koncertu wybrnął z sytuacji, w której dziecko wtargnęło na scenę i zaczęło grać dziecięcą melodyjkę?

Msza w dzień

1. czytanie (Dz 2, 1-11)
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Psalm (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30))
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Albo: Alleluja

2. czytanie (Rz 8, 8-17)
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi

Sekwencja (-)


Aklamacja ()
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia
(J 14, 15-16. 23b-26)
Duch Święty was wszystkiego nauczy

5 czerwca 2022
Niedziela, X Tydzień zwykły
Rok C, II
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
więcej na www.studenski.pl

#kazanie #homilia #Szklanka_Dobrej_Rozmowy
Jak działa Duch Święty? Jak wielki artysta podczas koncertu wybrnął z sytuacji, w której dziecko wtargnęło na scenę i zaczęło grać dziecięcą melodyjkę?

Msza w dzień

1. czytanie (Dz 2, 1-11)
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Psalm (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30))
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Albo: Alleluja

2. czytanie (Rz 8, 8-17)
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi

Sekwencja (-)


Aklamacja ()
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia
(J 14, 15-16. 23b-26)
Duch Święty was wszystkiego nauczy

5 czerwca 2022
Niedziela, X Tydzień zwykły
Rok C, II
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
więcej na www.studenski.pl

10 min