64 episodes

Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju. Od nje se koža ježi u onih koji se Gospodara svoga boje, a zatim, kad se spomene ime Allahovo, kože se njihove i srca njihova smiruju. To je Allahova Uputa kojom On upućuje koga hoće; a onoga kome Allah da daje u zabludi, njemu nema uputitelja. ( Ez-Zumer, 23. ajet)

Učenje Kur'ana Kur'ana

  • Islam
  • 5.0, 2 Ratings

Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju. Od nje se koža ježi u onih koji se Gospodara svoga boje, a zatim, kad se spomene ime Allahovo, kože se njihove i srca njihova smiruju. To je Allahova Uputa kojom On upućuje koga hoće; a onoga kome Allah da daje u zabludi, njemu nema uputitelja. ( Ez-Zumer, 23. ajet)

  Ep.64 – Surah Al-Baqarah Sheikh Mishary Rashid Alafasy ᴴᴰ Sura El- Bekara

  Ep.64 – Surah Al-Baqarah Sheikh Mishary Rashid Alafasy ᴴᴰ Sura El- Bekara

  • 1 hr 33 min
  Ep.63 – Život na ovome svijetu Muhammad Al Muqit ᴴᴰ Surah Ghafir Al-Mu'min

  Ep.63 – Život na ovome svijetu Muhammad Al Muqit ᴴᴰ Surah Ghafir Al-Mu'min

  • 5 min
  Ep.62 – Zar pored Allaha postoji drugi bog! Prelijepo učenje Kur'ana ᴴᴰ Anas Al-Jihani

  Ep.62 – Zar pored Allaha postoji drugi bog! Prelijepo učenje Kur'ana ᴴᴰ Anas Al-Jihani

  • 7 min
  Ep.61 – Zadnja 3 ajeta sure El-Bekare (284-286) ᴴᴰ EMOTIVNO Abdel Aziz Al Zahrani

  Ep.61 – Zadnja 3 ajeta sure El-Bekare (284-286) ᴴᴰ EMOTIVNO Abdel Aziz Al Zahrani

  • 3 min
  Ep.60 – Veoma tužno i prelijepo učenje Kur'ana Zadnja 2 ajeta sure El-Bekare ᴴᴰ Besir Duraku

  Ep.60 – Veoma tužno i prelijepo učenje Kur'ana Zadnja 2 ajeta sure El-Bekare ᴴᴰ Besir Duraku

  • 2 min
  Ep.59 – Veoma opuštajuće učenje Kur'ana ᴴᴰ Sura Hidžr Saad Al Ghamidi

  Ep.59 – Veoma opuštajuće učenje Kur'ana ᴴᴰ Sura Hidžr Saad Al Ghamidi

  • 6 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Islam