3 hr 22 min

Utakaso Radio Public APGCITV Anchor.fm from Lancaster Pennsylvania state in America

    • Non-Profit

Warumi 12:
Romans

1 Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.

1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.


2 Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu.

2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.


3 Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia; bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani.

3 For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.


4 Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja;

4 For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function,


5 Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo, kila mmoja kwa mwenzake.

5 so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.


6 Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya neema mliyopewa; ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani;

6 Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them: if prophecy, let us prophesy in proportion to our faith;


7 ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake;

7 or ministry, let us use it in our ministering; he who teaches, in teaching;


8 mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa bidii mwenye kurehemu, kwa furaha.

8 he who exhorts, in exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness.


9 Pendo na lisiwe na unafiki lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema.

9 Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.


10 Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi; kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu;

10 Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another;


11 kwa bidii, si walegevu; mkiwa na juhudi katika roho zenu; mkimtumikia Bwana;

11 not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord;


12 kwa tumaini, mkifurahi; katika dhiki, mkisubiri; katika kusali, mkidumu;

12 rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer;


13 kwa mahitaji ya watakatifu, mkifuata ukarimu; katika kukaribisha wageni mkijitahidi.

13 distributing to the needs of the saints, given to hospitality.


14 Wabarikini wanaowaudhi; barikini, wala msilaani.

14 Bless those who persecute you; bless and do not curse.


15 Furahini pamoja nao wafurahio; lieni pamoja nao waliao.

15 Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.


16 Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili.

16 Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.


17 Msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote.

17 Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men.


18 Kama yamkini, kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote.

18 If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men.


19 Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu; maana imeandikwa, Kisasi ni juu yangu mimi; mimi nitalipa, anena Bw

Warumi 12:
Romans

1 Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.

1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.


2 Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu.

2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.


3 Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia; bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani.

3 For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.


4 Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja;

4 For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function,


5 Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo, kila mmoja kwa mwenzake.

5 so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.


6 Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya neema mliyopewa; ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani;

6 Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them: if prophecy, let us prophesy in proportion to our faith;


7 ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake;

7 or ministry, let us use it in our ministering; he who teaches, in teaching;


8 mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa bidii mwenye kurehemu, kwa furaha.

8 he who exhorts, in exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness.


9 Pendo na lisiwe na unafiki lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema.

9 Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.


10 Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi; kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu;

10 Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another;


11 kwa bidii, si walegevu; mkiwa na juhudi katika roho zenu; mkimtumikia Bwana;

11 not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord;


12 kwa tumaini, mkifurahi; katika dhiki, mkisubiri; katika kusali, mkidumu;

12 rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer;


13 kwa mahitaji ya watakatifu, mkifuata ukarimu; katika kukaribisha wageni mkijitahidi.

13 distributing to the needs of the saints, given to hospitality.


14 Wabarikini wanaowaudhi; barikini, wala msilaani.

14 Bless those who persecute you; bless and do not curse.


15 Furahini pamoja nao wafurahio; lieni pamoja nao waliao.

15 Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.


16 Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili.

16 Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.


17 Msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote.

17 Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men.


18 Kama yamkini, kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote.

18 If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men.


19 Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu; maana imeandikwa, Kisasi ni juu yangu mimi; mimi nitalipa, anena Bw

3 hr 22 min