5 episodes

Från 2010. Om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning. Sändes 2010 Ansvarig utgivare: Louise Welander

Välviljans apartheid Sveriges Radio

    • Podcasts

Från 2010. Om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning. Sändes 2010 Ansvarig utgivare: Louise Welander

More by Sveriges Radio