46 episodes

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Förändringarna berör medarbetare inom vården, både i Västra Götalandsregionen och hos privata vårdgivare. Vissa ämnen berör även medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården och elevhälsan. Du kontaktar podden genom att maila vardskiftet@vgregion.se. Vårdpodden är en podcast från Västra Götalandsregionen.

Vårdpodden vardpodden

  • Government

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Förändringarna berör medarbetare inom vården, både i Västra Götalandsregionen och hos privata vårdgivare. Vissa ämnen berör även medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården och elevhälsan. Du kontaktar podden genom att maila vardskiftet@vgregion.se. Vårdpodden är en podcast från Västra Götalandsregionen.

  #46 Program Millennium - Lång resa mot angeläget mål

  #46 Program Millennium - Lång resa mot angeläget mål

  Från start till mål är programmet Millennium (tidigare FVM) en resa på närmare tio år. Gäster i Vårdpodden är två personer som varit med i arbetet sedan starten och som nu i höst har fått nya roller i programmet: Annika Mortensen, programchef och Erik Fernholm, medicinskt ansvarig. De ger sin bild av status, vad som väntar under 2023 och vad de drivs av i denna förändringsresa.
  Transkriberad version av avsnitt 46

  • 11 min
  #45 Nära vård för invånarna med digitala tjänster

  #45 Nära vård för invånarna med digitala tjänster

  Vårdpodden handlar den här gången om digitala invånartjänster inom Cerner Virtual, som är en del av framtidens vårdinformationsmiljö med Millennium som nav. Förberedelserna inför att börja använda tjänsterna leds av programmet Patientportalen med digitaliseringsstrateg Erica Sandberg som programägare. I Vårdpodden beskriver hon bland annat förväntningarna från patienter att vården ska bli mer digital och nödvändigheten att ställa om för att få vårdens resurser att räcka till allt större vårdbehov.
  Transkriberad version av avsnitt 45.

  • 15 min
  #44 Millennium i praktiken: ”Mycket som blir bättre”

  #44 Millennium i praktiken: ”Mycket som blir bättre”

  Bättre översikt, flera funktioner som ökar patientsäkerheten och enklare att dokumentera. Det är några av de saker som akutsjuksköterskan Susanne Odelskog lyfter fram med Millennium. Hon har erfarenhet av systemet genom tidigare arbete i USA och ger i Vårdpodden exempel på vad hälso- och sjukvården i Västra Götaland har att vänta med det nya vårdinformationssystemet.
  Medverkar gör även Boubou Hallberg, sjukhusdirektör som genom chefsuppdrag utomlands också har erfarenhet av Millennium.
  Transkriberad version av avsnitt 44.

  • 12 min
  #43 Samverkan på nytt sätt för barn och ungas hälsa

  #43 Samverkan på nytt sätt för barn och ungas hälsa

  Likvärdiga hälsokontroller för barn oavsett var man bor eller vilken skola man går i – det är målet för nytänkande samverkan mellan vårdgivaren Västra Götalandsregionen och den kommunala elevhälsans medicinska insats. Arbetet är gjort inom ramen för option 2 i programmet FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Medverkande: Anna Lindelöf, processledare för option 2, och Lars Gelander, barnhälsovårdsöverläkare i Regionhälsan.  
  Transkriberad version av avsnitt 43

  • 10 min
  #42 Läge för förändring med sikte på Millennium

  #42 Läge för förändring med sikte på Millennium

  När medarbetare i hälso- och sjukvården så småningom loggar in i Millennium för första gången så är det inte bara premiär för det nya vårdinformationssystemet utan även final för ett mycket omfattande förberedelsearbete. Vårdpodden belyser denna gång de lokala förberedelserna i två förvaltningar i VGR som ska införa Millennium.
  Medverkande: Erik Kullingsjö, implementeringsansvarig och projektledare i Habilitering & Hälsa och Karin Looström Muth, implementeringsansvarig på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS.
  Transkriberad version av avsnitt 42.

  • 12 min
  # 41 Inbyggda riktlinjer vägleder i arbetet

  # 41 Inbyggda riktlinjer vägleder i arbetet

  I det här avsnittet av Vårdpodden får vi en inblick i hur designen av Millennium gått till, hur kopplingen till riktlinjer och andra kunskapsstöd ser ut och inte minst vilka förbättringar standardiserade arbetssätt innebär för både medarbetare och patienter. Medverkar gör Matilda Waltilla och Liselotte Bergqvist som varit med och lett designarbetet inom delområdena medicinsk dokumentation och mödravård och obstetrik. 
  Transkriberad version av avsnitt 41.

  • 11 min

Top Podcasts In Government

Crooked Media
Prologue Projects
The Lawfare Institute
CBS News Radio
Paris en Commun
University of Chicago Podcast Network

You Might Also Like