54 episodes

Podkast, ki ti nudi prepotrebno znanje o pravu.

Če želiš biti dobro izobražen/a, si s klikom na »play« že korak bližje svojemu cilju.

Vešči prava Ana Čertanec

  • Education
  • 5.0 • 1 Rating

Podkast, ki ti nudi prepotrebno znanje o pravu.

Če želiš biti dobro izobražen/a, si s klikom na »play« že korak bližje svojemu cilju.

  Mag. Marko Djinović - osnove arbitražnega prava

  Mag. Marko Djinović - osnove arbitražnega prava

  Arbitražno pravo ti bom predstavila s pomočjo mag. Marka Djinovića, ki je generalni sekretar Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

  Dr. Marko Djinović ti bo predstavil, kaj ureja arbitražno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedal ti bo, kaj je to arbitraža in katere vrste arbitraž poznamo. Razložil ti bo tudi, kaj je prednost alternativnega reševanja sporov v primerjavi s sodnim postopkom.

  V nadaljevanju ti bo predstavil, o čem je mogoče odločati v arbitražnem postopku in kdaj se stranke odločijo za arbitražo. Povedal ti bo, kdo je lahko arbiter in kakšna je njegova vloga v postopku.

  Na koncu pa se bova posvetila arbitražnemu postopku. Povedal ti bo, kdaj se sklene arbitražni dogovor in ali je v postopku smotrno imeti pomoč pravnega strokovnjaka. Razložil ti bo, kdaj se je mogoče pritožiti na arbitražno odločbo in kakšne so sankcije, če se ne upošteva arbitražne odločbe. Na koncu pa ti bo še povedal, kakšna je razlika v primerjavi z mediacijo in ti dal nasvete, kdaj uporabiti eno in kdaj drugo.

  Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

  • 58 min
  Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč - osnove prekrškovnega prava

  Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč - osnove prekrškovnega prava

  Prekrškovno pravo ti bom predstavila s pomočjo izr. prof. dr. Mihe Dvojmoča iz Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

  Dr. Miha Dvojmoč ti bo predstavil, kaj ureja prekrškovno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedala ti bo, kaj je to prekršek in katere vrste prekrškov poznamo. Razložil ti bo tudi, kateri predpis se uporabi, če se po storitvi prekrška spremenijo določbe predpisa o prekršku

  V nadaljevanju ti bo predstavil, kdaj je posameznik odgovoren za prekršek in kdaj je za prekršek odgovorna pravna oseba ter njena odgovorna oseba. Povedal ti bo, kakšne sankcije za prekrške poznamo in ali je možno dosoditi tudi zaporno kazen.

  Na koncu pa se bova posvetila prekrškovnemu postopku. Povedal ti bo, kdo so prekrškovni organi in kaj mora vsebovati odločba o prekršku. Razložil ti bo, kako se pritožiti na odločbo na prekršku in ali je za sestavo zahteve za sodno varstvo smiselno imeti pomoč pravnega strokovnjaka. Nato pa te bo popeljal po samem sodnem postopku.

  Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

  • 40 min
  Doc. dr. Maša Kovič Dine - osnove mednarodnega javnega prava

  Doc. dr. Maša Kovič Dine - osnove mednarodnega javnega prava

  Mednarodno javno pravo ti bom predstavila s pomočjo doc. dr. Maše Kovič Dine iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

  Doc. dr. Maše Kovič Dine ti bo predstavila, kaj ureja mednarodno javno pravo in kateri so njegovi pravni viri. Povedala ti bo, kdo so subjekti mednarodnega prava in kdaj govorimo o mednarodnem odnosu. Popeljala te bo po temeljnih mednarodnih organizacijah in ti razložila njihovo vlogo.

  V nadaljevanju ti bo predstavila bistvene značilnosti mednarodnih pogodb in kakšne so posledice, če jih država krši. Posebno pozornost bova posvetili načinom reševanja mednarodnih sporov. Za konec pa ti bo razložila, zakaj znanje mednarodnega javnega prava lahko koristi posamezniku.

  Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

  • 31 min
  Gaja Ana Pavliha - osnove prava EU

  Gaja Ana Pavliha - osnove prava EU

  Pravo Evropske unije ti bom predstavila s pomočjo odvetniške kandidatke Gaje Ane Pavliha iz Odvetniške pisarne Bahor Pavliha.

  Gaja Ana Pavliha ti bo predstavila, kaj ureja pravo EU in kateri so njegovi pravni viri. Razložila ti bo razliko med primarnimi in sekundarnimi viri ter zakaj so določbe prava EU za državljane Slovenije pomembne. Predstavila ti bo temeljna načela prava EU ter predstavila temeljne značilnosti direktive in uredbe. Nato te bo popeljala po temeljnih svoboščinah EU.

  V nadaljevanju pa se bova posvetili še institucijam EU ter njihovim nalogam. Posebno pozornost bova namenili Sodišču EU in učinku njihovih sodb. Za konec pa ti bo razložila, kakšne so posledice, če Slovenci ne spoštujemo določb prava EU.

  Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

  • 40 min
  Anja Obreza - osnove davčnega prava

  Anja Obreza - osnove davčnega prava

  Davčno pravo ti bom predstavila s pomočjo odvetnice in davčne svetovalke Anje Obreza iz Odvetniške pisarne Blaž Pate in partnerji.

  Anja Obreza ti bo predstavila, kaj ureja davčno pravo in kje je pravno urejeno. Predstavila ti bo osnovne pojme glede davkov, kot so davčna osnova, davčna stopnja in davčni zavezanec. Nato te bo popeljala po vrstah davkov. Predstavila ti bo dohodnino, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin.

  V nadaljevanju pa se bova posvetili še davčnemu postopku. Povedali ti bova, kaj je to davčni odtegljaj, kaj je to davčna odločba in kaj davčna napoved. Predstavila ti bo postopek davčnega nadzora in davčne izvršbe. Na koncu pa ti bo dala nasvete, kam se lahko pritožiš, če nisi zadovoljen z odmero davka.

  * Popravek trenutne davčne stopnje pri davku na kapitalski dobiček *

  Do pet let znaša 25%

  Po petih letih 20%

  Po desetih letih 15%

  Po petnajstih letih 0%  Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na Instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

  • 1 hr 2 min
  Doc. dr. Luka Mišič - osnove prava socialne varnosti

  Doc. dr. Luka Mišič - osnove prava socialne varnosti

  Pravo socialne varnosti ti bom predstavila s pomočjo doc. dr. Luko Mišiča iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

  Doc. dr. Luka Mišič ti bo predstavil pravice iz naslova socialne varnosti poznamo in kako se zagotavljajo. Povedal ti bo, čemu služijo socialna zavarovanja - pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, zavarovanje za starševstvo varstvo – ter ti predstavil vsako izmed njih.

  V nadaljevanju ti bo na primerih predstavil pojem socialnega varstva in ti povedal, katere vrste socialnih prejemkov poznamo. Prav tako pa ti bo predstavil organe, ki so pristojni za pridobitev socialnovarstvenih storitev in dajatev

  Na koncu pa ti bo dal nasvete, kaj narediti, če so tvoje pravice iz naslova socialne varnosti kršene.

  Če ti je bila epizoda všeč, si res lepo vabljen/a, da pustiš oceno in mnenje. Pridruži se mi na instagramu @vesciprava_podkast, kjer lahko še nadgradiš svoje znanje, saj ti tedensko postavljam zanimiva pravna vprašanja.

  • 42 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Ashley Corbo
Duolingo
Jordan Harbinger
Duolingo

You Might Also Like

Nina Gaspari
Marja Milic
RTVSLO – Prvi
Miha Mazzini
Metina lista
RTVSLO – Val 202