20 episodes

What I’m trying to do here is to share all of the good things I’ve ever learned or any happy moments I’ve ever experienced in my life. By doing that, I would hope to encourage and shed a little happiness to anyone who listen to it.

Viet Hung - Author | Speaker | A Happiness Pursuer Hung Nguyen

  • Education

What I’m trying to do here is to share all of the good things I’ve ever learned or any happy moments I’ve ever experienced in my life. By doing that, I would hope to encourage and shed a little happiness to anyone who listen to it.

  Leadership 101 - Phần cuối: Quan sát từ chính bản thân mình để phát triển

  Leadership 101 - Phần cuối: Quan sát từ chính bản thân mình để phát triển

  Làm nhạy bén khả năng quan sát có thể giúp bạn thấy rõ ràng sự vật và hiện tượng hơn. Và đó chính là nền tảng của việc phát triển bản thân, thay đổi thái độ, để trở nên cởi mở hơn, linh hoạt hơn, tích cực hơn, thực tế hơn.


  Bạn có thể tham khảo phiên bản Youtube với slides ở đây nhé: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhasHOQaWa_tIDUz5W5Vf1Z2zofv12N-H

  • 37 min
  Leadership 101 - Phần 02: Lãnh đạo bắt đầu với việc phát triển chính bản thân mình

  Leadership 101 - Phần 02: Lãnh đạo bắt đầu với việc phát triển chính bản thân mình

  Lãnh đạo bắt đầu với việc phát triển chính bản thân mình, làm chủ chính mình và lãnh đạo chính mình. Sự nhất quán trong lời nói, hành động và suy nghĩ dựa trên nền tảng đạo đức chính là điểm mấu chốt để những người xung quanh có thể quan sát và gây dựng niềm tin ở họ. Đó là khởi đầu của những nguyên lý để phát triển khả năng lãnh đạo của bất cứ ai.


  Bạn có thể tham khảo phiên bản Youtube với slides ở đây nhé: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhasHOQaWa_tIDUz5W5Vf1Z2zofv12N-H

  • 52 min
  Leadership 101 - Phần 01: Mô hình đánh giá và định nghĩa kỹ năng lãnh đạo

  Leadership 101 - Phần 01: Mô hình đánh giá và định nghĩa kỹ năng lãnh đạo

  Hãy bắt đầu với một định nghĩa và hiểu biết đúng đắn, và từ đó định hướng cuộc sống của chúng ta phát triển theo một cách thế có lợi nhất với số thời gian hữu hạn mà chúng ta có.
  Bạn có thể tham khảo phiên bản Youtube với slides ở đây nhé: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhasHOQaWa_tIDUz5W5Vf1Z2zofv12N-H

  • 44 min
  Manager 101 - Phần 07: Các phần còn lại

  Manager 101 - Phần 07: Các phần còn lại

  Phần còn lại về những điều cơ bản mà một nhà quản lý cần biết bao gồm: giao quyền, tuyển dụng, tạo động lực, ... Một điều mấu chốt mà các nhà quản lý cần học thuộc lòng là nếu bạn muốn quản lý được ai thì người trước hết bạn cần phải quản lý chính là bản thân bạn. Bạn bắt đầu phát triển kỹ năng quản lý chính từ việc quản lý chính mình thành công.

  • 51 min
  Manager 101 - Phần 06: Khái quát về kỹ năng lãnh đạo

  Manager 101 - Phần 06: Khái quát về kỹ năng lãnh đạo

  Điều tôi tâm đắc nhất khi tìm hiểu các kiến thức nhằm tìm cho bản thân mình một cách thức phù hợp để phát triển kỹ năng lãnh đạo nằm chính ở việc: tất cả những gì tôi cần rèn luyện để phát triển kỹ năng lãnh đạo cũng chính là những gì tôi cần phải rèn luyện để phát triển và nâng cao chính bản thân và giá trị của mình. Và như thế là tôi chỉ cần tập trung một cách "ích kỷ" không ngừng phát triển bản thân mình. Và một hệ quả tất yếu là kỹ năng lãnh đạo của tôi cũng được nâng cấp theo một cách tự nhiên.

  • 23 min
  Manager 101 - Phần 05: Lên kế hoạch và hiện thực

  Manager 101 - Phần 05: Lên kế hoạch và hiện thực

  Luôn là một sự ngạc nhiên lớn lao khi có thể thấy rằng những nguyên tắc cổ xưa được áp dụng một cách hiệu quả trong quản trị hiện đại. Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ: Là câu trả lời để làm startup thành công cũng như đảm bảo công việc được hiện thực thành công.

  • 16 min

Top Podcasts In Education