34 episodes

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

VietChristian Podcast VietChristian.com

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 6 Ratings

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

  Xây Trên Vầng Đá (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

  Xây Trên Vầng Đá (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

  Tựa Đề: Xây Trên Vầng Đá; Kinh Thánh: Lu-ca 6:46-49; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

  Đêm Đã Khuya, Ngày Gần Đến (Mục Sư Đặng Quy Thế)

  Đêm Đã Khuya, Ngày Gần Đến (Mục Sư Đặng Quy Thế)

  Tựa Đề: Đêm Đã Khuya, Ngày Gần Đến; Kinh Thánh: Rô-ma 13:8-14; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

  Một Ít + Đức Chúa Trời Bằng... (Mục Sư Đỗ Đình Song)

  Một Ít + Đức Chúa Trời Bằng... (Mục Sư Đỗ Đình Song)

  Tựa Đề: Một Ít + Đức Chúa Trời Bằng...; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:22-24; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

  Giô-suê 07 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

  Giô-suê 07 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

  Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Giô-suê 07

  Hiệp Một Ý Một Lòng Cùng Nhau (VPNS)

  Hiệp Một Ý Một Lòng Cùng Nhau (VPNS)

  Tựa Đề: Hiệp Một Ý Một Lòng Cùng Nhau; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 7:1-10; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

  Nguồn Phước (M. Jeudi)

  Nguồn Phước (M. Jeudi)

  Tựa Đề: Nguồn Phước; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To