33 episodes

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

VietChristian Podcast VietChristian.com

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 6 Ratings

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

  Cảm Nghĩ Mùa Tạ Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

  Cảm Nghĩ Mùa Tạ Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

  Tựa Đề: Cảm Nghĩ Mùa Tạ Ơn; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Tạ Ơn

  Sự Cầu Nguyện Diệu Kỳ (Bill Bright)

  Sự Cầu Nguyện Diệu Kỳ (Bill Bright)

  Tựa Đề: Sự Cầu Nguyện Diệu Kỳ; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

  Rô-ma 13 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

  Rô-ma 13 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

  Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Rô-ma 13

  Mạng Lưới Xây Dựng Của Vua Sa-lô-môn (VPNS)

  Mạng Lưới Xây Dựng Của Vua Sa-lô-môn (VPNS)

  Tựa Đề: Mạng Lưới Xây Dựng Của Vua Sa-lô-môn; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 8:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

  Còn Chín Người Kia Đâu? (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

  Còn Chín Người Kia Đâu? (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

  Tựa Đề: Còn Chín Người Kia Đâu?; Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Tạ Ơn

  Bánh Thuẫn Mùa Lễ Tạ Ơn (Châu Sa)

  Bánh Thuẫn Mùa Lễ Tạ Ơn (Châu Sa)

  Tựa Đề: Bánh Thuẫn Mùa Lễ Tạ Ơn; Tác Giả: Châu Sa; Loạt Bài: Nếp Sống Mới, Lễ Tạ Ơn

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

You Might Also Like