38 episodes

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

VietChristian Podcast VietChristian.com

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 6 Ratings

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

  Các Quan Xét 01 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

  Các Quan Xét 01 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

  Kinh Thánh Tân Ước Trong Ba Tháng: Các Quan Xét 01

  Ý Tưởng Bình An (VPNS)

  Ý Tưởng Bình An (VPNS)

  Tựa Đề: Ý Tưởng Bình An; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:10-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

  Ý Muốn Của Chúa (M. Jeudi)

  Ý Muốn Của Chúa (M. Jeudi)

  Tựa Đề: Ý Muốn Của Chúa; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Thánh Kinh Và Tôi

  Trói Và Cởi Trói (Mục Sư Đỗ Đình Song)

  Trói Và Cởi Trói (Mục Sư Đỗ Đình Song)

  Tựa Đề: Trói Và Cởi Trói; Kinh Thánh: Mác 3:22-30; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

  Hãy Quên Chuyện Phục Vụ Bởi Sức Riêng (John Bevere)

  Hãy Quên Chuyện Phục Vụ Bởi Sức Riêng (John Bevere)

  Tựa Đề: Hãy Quên Chuyện Phục Vụ Bởi Sức Riêng; Tác Giả: John Bevere; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

  Làm Lại Cuộc Đời (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

  Làm Lại Cuộc Đời (Mục Sư Lê Hồng Phúc)

  Tựa Đề: Làm Lại Cuộc Đời; Kinh Thánh: E-xơ-ra 10:1-19; Tác Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Đức Tin

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

You Might Also Like