56 min

Vildt Naturligt: Vi skyder myg med laserkanon Vildt Naturligt

    • Nature

Med det rette laserudstyr kan man på en halv kilometers afstand se, om en myg er gravid. Eller hvordan biodiversiteten har det blandt insekter, som ellers er svære at holde styr på. Den danske opfinder og forsker Mikkel Brydegaard har som atomfysiker en anden tilgang til naturen end biologerne. Men siden han fik en gummistøvlebiolog som kæreste, har han prøvet at bruge lysteknologi til at skaffe viden om ting, vi ikke selv kan opfange. Det hele startede med, at han hoppede over hegnet til skrotpladsen i Vanløse og gik på elektronik-safari blandt kasserede apparater. Siden er det blevet til flere patenter og opfindelser.
Gæst: Mikkel Brydegaard, opfinder, forsker og gummistøvlefysiker, Lunds Universitet i Sverige.
Værter: Biologerne Johan Olsen og Vicky Knudsen.
Producer: Carsten Nielsen.
vildtnaturligt@dr.dk

Med det rette laserudstyr kan man på en halv kilometers afstand se, om en myg er gravid. Eller hvordan biodiversiteten har det blandt insekter, som ellers er svære at holde styr på. Den danske opfinder og forsker Mikkel Brydegaard har som atomfysiker en anden tilgang til naturen end biologerne. Men siden han fik en gummistøvlebiolog som kæreste, har han prøvet at bruge lysteknologi til at skaffe viden om ting, vi ikke selv kan opfange. Det hele startede med, at han hoppede over hegnet til skrotpladsen i Vanløse og gik på elektronik-safari blandt kasserede apparater. Siden er det blevet til flere patenter og opfindelser.
Gæst: Mikkel Brydegaard, opfinder, forsker og gummistøvlefysiker, Lunds Universitet i Sverige.
Værter: Biologerne Johan Olsen og Vicky Knudsen.
Producer: Carsten Nielsen.
vildtnaturligt@dr.dk

56 min

More by DR

DR
DR
DR
DR
DR
DR