45 episodes

Dette er podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest - nemlig muskel- og skjelettplager. Vi vil skape gode samtaler og diskusjoner rundt ulike tema som daglig berører oss i vår kliniske praksis, også med hjelp av gjester med særlig kompetanse på ulike fagområder. Gi oss gjerne innspill til tema eller gjester og veldig gjerne tilbakemeldinger på innholdet, både på godt og vondt, så er du med å utvikle denne podcasten til en viktig kilde til faglig oppdatering for så mange som mulig.

VONDT - en podcast om muskel- og skjelettplager Jørgen Jevne og Stian Christophersen

  • Health & Fitness

Dette er podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest - nemlig muskel- og skjelettplager. Vi vil skape gode samtaler og diskusjoner rundt ulike tema som daglig berører oss i vår kliniske praksis, også med hjelp av gjester med særlig kompetanse på ulike fagområder. Gi oss gjerne innspill til tema eller gjester og veldig gjerne tilbakemeldinger på innholdet, både på godt og vondt, så er du med å utvikle denne podcasten til en viktig kilde til faglig oppdatering for så mange som mulig.

  EP 45: Inkompatibel Trening

  EP 45: Inkompatibel Trening

  Kvalitative studier, altså studier der pasienter intervjues om tilstanden sin, øker i omfang og popularitet. Studier som tidligere mest kanskje fremstod som kuriositeter i den ellers sterile forskningsverdenen betraktes nå som unike innblikk i hvordan pasienter forstår og opplever tilstanden sin. 
  I denne episoden snakker vi om avstanden mellom retningen forskningen beveger seg innenfor vårt fagfelt og hvor pasientene står forankret i en mekanisk modell hvor kroppen er mer som en bil med slitedeler som behøver utskifting i stedet for det økosystemet som forskningen viser at kroppen er en del av.
  Bli med når vi diskuterer hvorfor mange pasienter opplever at treningsterapi blir inkompatibelt med deres forståelse.

  Referanser:
  Oliveira, et al. 'My hip is damaged': a qualitative investigation of people seeking care for persistent hip pain. Br J Sports Med. 2020;54(14):858-65.
  Cuff A, Littlewood C. Subacromial impingement syndrome – What does this mean to and for the patient? A qualitative study. Musculoskeletal Science and Practice. 2018;33:24-8.
  Malliaras P, et al. 'Physio's not going to repair a torn tendon': patient decision-making related to surgery for rotator cuff related shoulder pain. Disabil Rehabil. 2021:1-8.
  O'Leary H, et al. "You'd be better off to do the keyhole and make a good job of it" a qualitative study of the beliefs and treatment expectations of patients attending secondary care with degenerative meniscal tears. Musculoskelet Sci Pract. 2021;51:102281.

  Musikk: Joseph Mcdade - Mirrors

  • 44 min
  EP 44: Femoroacetabulært impingement m/ Kristian Marstrand Warholm

  EP 44: Femoroacetabulært impingement m/ Kristian Marstrand Warholm

  Inneklemming er noe de fleste av klinikere har et forhold til. Vi har dog forholdt oss mest til inneklemming i skulder, eller det er som kjent som subakromielt impingement. Men i dag skal vi bevege oss litt sørover på kroppen og snakke navnebroren i hoften. Nemlig femoroacetabublært impingent. Også kjent som FAI. 
  Hva er FAI? Hva er cam og hva er pincer? Hvordan utvikles disse endringene på henholdsvis caput femoris og acetabulum over tid? Er dette patologiske endringer eller forekommer det hos personer uten smerter? Er endringene avhengig av hvordan hoften brukes gjennom puberteten, eller er det helt tilfeldig? Hvordan skal FAI behandles? 
  Og hvis disse strukturelle endringene i hoften er symptomatiske, kan trening hjelpe eller vil det være kirurgi som er svaret uansett?            
   Disse, og mange andre spørsmål, skal vi snakke om i dag sammen med ortoped Kristian Marstrand Warholm. 
  Kristian jobber som ortopedisk kirurg ved Artroskopiseksjonen, Oslo Universitetssykehus og er deltidskonsulent på Idrettens Helsesenter. Han har bred erfaring innen ortopedi/traumatologi og subspesialisering innen hoftekirurgi og skulderkirurgi samt kompleks knekirurgi. Kristian er utdannet Kiropraktor ved Universitetet i Odense i 2009 og lege i 2011 med spesialistutdannelse fra Danmark og Norge. Han er aktiv klinisk forsker innen hofteartroskopi og behandling av pasienter med FAI og deltar ofte på internasjonale kongresser og webinarer innen sine spesialfelt.

  Musikk:
  Joseph McDade - Mirrors

  • 1 hr 1 min
  EP 43: Labrum & rotatorcuffskader m/ Berte Bøe

  EP 43: Labrum & rotatorcuffskader m/ Berte Bøe

  Golfballen på en peg. Det runde hodet på den flate skålen. Skulderleddet er beskrevet på mange forskjellige måter, hvor man understreker leddets iboende strukturelle instabilitet. 
  Labrum, eller leddleppen, er en struktur som skal sørge for bedre stabilitet rundt skulderleddet. Men hva er labrum? Hva slags funksjon har den? Hva slags skader forekommer i leddleppen – og skal disse skadene opereres?
  Med dårlig strukturell stabilitet er vi avhengig av god muskulær kontroll. Rotatorcuffen er sentral for å ivareta skulderfunksjon og styrke. Rotatorcuffrupturer er derfor potensielt sett en alvorlig skade som kan kompromitere skulderfunksjonen. Men studier har allikevel vist at mange pasienter klarer seg fint uten operasjon av en rotatorcuffskade. Og selv om mange rupturer blir større over tid, så påvirkes tilsynelatende ikke pasienten i like stor grad av smerter og nedsatt funksjon.   
  I denne episoden dukker vi dypt ned i skuldernerderiet når vi snakker om Biceps-labrumskader, herunder Bankart- og SLAP-skader. Vi går dypt ned i materien og snakker om skulderinstabilitet, overbelastningsskader, operasjonsindikasjoner og placebokirurgi. For å veilede oss gjennom dette har vi fått med oss ingen ringere enn Berte Bøe. 
   Berte Bøe jobber som ortopedisk kirurg og er seksjonsleder ved Artroskopiseksjonen, Oslo Universitetssykehus og er deltidskonsulent ved Volvat. Hun har bred erfaring innen ortopedi/traumatologi og subspesialisering innen kompleks skulder og knekirurgi. Berte Bøe er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2001, hun har vært spesialist i ortopedi siden 2010 og tok doktorgrad i 2012. Hun er aktiv klinisk forsker med flere internasjonale publikasjoner og deltar ofte på internasjonale kongresser og webinarer innen sine spesialfelt. Leder i Norsk forening for skulder og albuekirurgi. Vise-Generalsekretær i ESSKA.

  Musikk:
  Joseph McDade - Mirrors

  • 1 hr 22 min
  EP 42: Gullungene - men hvor mange mister vi på veien?

  EP 42: Gullungene - men hvor mange mister vi på veien?

  «Idrettens barnestjerner blir sjelden gode seniorutøvere». Dette skrev Espen Tønnessen og Thomas Haugen ved Høyskolen Kristiania i en kronikk på tampen av 2021. Og de har solid dokumentasjon for å mene nettopp dette. I januar 2022 kom en stor systematisk oversiktsartikkel som sier det samme: tidlig spesialisering gir gode juniorresultater, men er til direkte hinder for utøverens langtidsutvikling på grunn av  belastningsskader, utbrenthet, redusert idrettsmatch og redusert læringseffekt på lang sikt.
  Dette er ikke alltid like lett å forklare yngre utøvere, foreldre og trenere. Vi som helsepersonell ser jo ofte baksiden av medaljen - nettopp de som ikke klarer kjøret. De som blir skada. Som brenner ut.
  Som slutter alt for tidlig.
  Hvor er vår rolle i dette? Skal vi fortsatt stå der i enden av slangen og moppe? Eller skal vi endre rollen vår, både i klinikkrommet og i idrettslagene?
  I denne episoden diskuterer vi disse problemstillingene, og mer til med Stig Andersson og Svein Kristiansen. 
  Stig Andersson er fysioterapeut ved Volvat Nimi i Oslo og har doktorgrad på forebygging av skulderproblemer i håndball. De siste 10 årene har han spesialisert seg på skulderplager og omkring 80% av pasientene hans søker hjelp for skulderrelaterte smerter med bred variasjon i alder og aktivitetsnivå. Han har tidligere hatt tilknytning til helseteamet rundt herrelandslagene i håndball og har en spesiell interesse for kastere med skuldersmerter. 
  I tillegg til sitt kliniske virke er han ansvarlig for kursutvikling for Nimi Akademiet, foreleser jevnlig ved konferanser og har de siste fem årene undervist om skuldersmerter ved mastergradsutdanningen ved Norges idrettshøgskole og OsloMet  
  Svein Kristiansen er Manuellterapeut, spesialist i manuellterapi ved MSK Klinikken og Fredrikstad Idrettsmedisin. Han er klinisk veileder for MT studenter både ved UiBergen og fra utlandet. I tillegg er han idrettsmedisinsk ansvarlig for Olympiatoppen Region Østlandet og har de siste 10 årene jobbet svært mye med ungdomsidrett i flere ulike idretter. Svein har vært en av de mest vokale fysioterapeutene i landet når det kommer til å belyse de helsemessige utfordringer i barneidretten. 
  Vi gleder oss til en prat som går langt forbi vonde sener og smertefulle skuldre. Denne episoden vil i stedet kikke mer på vår fundamentale rolle i denne vanskelige materien.  
  Referanser:
  Barth M, et al. Predictors of Junior Versus Senior Elite Performance are Opposite: A Systematic Review and Meta-Analysis of Participation Patterns. Sports Med. 2022.
  Musikk: 
  Joseph McDade - Mirrors

  • 1 hr 23 min
  EP 41: Arbeidsplassen - hvordan jobben påvirker helsa m/Ann-Christin Sannes

  EP 41: Arbeidsplassen - hvordan jobben påvirker helsa m/Ann-Christin Sannes

  Den biopsykososiale modellen - hjørnesteinen i håndteringen av muskelskjelettplager. Det er etter hvert mange år siden modellen ble lansert, og det er i dag et ubestridelig faktum at pasienter bør vurderes og møtes i en biopsykososial kontekst. Allikevel er de fleste av oss utdannet i forholdsvis strenge biologiske rammer, hvor det biomedisinske har stått sentralt. De siste 10-15 årene har vi dog gradvis blitt gjort oppmerksom på hvordan psykologiske faktorer som mestringstro og smertehåndtering har mye større betydning for hvordan prognosen til pasienten er, enn mange av de ulike biomekaniske faktorene vi har undersøkt og vurdert. Enda mindre fokus har vært på den sosiale konteksten i den biopsykososialemodellen. 
  Hvordan påvirkes pasientens smerter av arbeidsforholdene? Store deler av livet tilbringes i arbeidssituasjoner, og hvordan disse situasjonene oppleves vil selvfølgelig påvirke pasientens liv og smerteopplevelse. I denne episoden skal vi snakke om dette med Ann Christin Sannes som gjennom sin doktorgrad undersøker hvordan lederstil påvirker muskelskjeletthelsen.
  Ann Christin er opprinnelig utdannet kiropraktor fra University of South Wales, med en master i Pediatrisk muskel- og skjeletthelse fra Bournemouth i England. 
  Hun er nå inne i siste året av sin doktorgrad ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), hvor fokuset er på psykososiale faktorer på arbeidsplassen, helseplager og hvordan genetikken vår påvirker disse sammenhengene.  Arbeidsoppgavene består av å finne sammenhengen mellom lederstil og plager som smerte og søvn problematikk. 

  Musikk:
  Joseph McDade - Mirrors

  • 52 min
  EP 40: Kjernestabilitet m/ Gøran Paulsen og Lars Haugvad

  EP 40: Kjernestabilitet m/ Gøran Paulsen og Lars Haugvad

  Få konsepter har skapt like sterke trender innen både trening og muskel- og skjelettfeltet som core stability – eller kjernestabilitet på norsk. Det har vokst frem en helt egen industri innen både trening og helse, som har ført til en helt egen forståelse av hvordan vi ser på kroppen og kontrollen over motoriske oppgaver. Så har deg seg en gang sånn at vi i blant er litt raske til å omfavne nye konsepter, og det stilles nå stadig flere kritiske spørsmål til hele konseptet om vi faktisk trenger å stabilisere kjernen vår på en spesifikk måte – både med tanke på trening, prestasjon og helse. For, hva er egentlig kjernestabilitet. Hva definerer vi som kjernen? Kan vi skille på lokal og global muskulatur, og er det mulig å selektivt trene det ene uten det andre? Er det i så fall hensiktsmessig? Og hvilken betydning har dette konseptet for pasientene våre? Har folk instabile rygger? Kan ryggplager forebygges av å trene kjernestabilitet? Eller har vi skapt forklaringsmodeller bygget på et luftslott?
  Dette, og mer, snakker vi med Gøran Paulsen og Lars Haugvad om. 
  Gøran er Professor i idrettsfysiologi ved Norges Idrettshøgskole. Han er Utdannet fysioterapeut og har en Doktorgrad i idrettsfysiologi fra Norges idrettshøgskole, som omhandlet restitusjon og adaptasjon til arbeidsinduserte muskelskader (2004-2009). 
  Fra 2013-2019 ledet han Olympiatoppens kraft/styrke-avdeling der han nå også jobber som fagkonsulent.
  Lars Haugvad er manuellterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi og jobber på Olympiatoppen med oppfølging av primært landslagene i snowboard, beachvolley og seiling og er tidligere leder for helseteamet til skihopplandslaget for damer og herrer. Han er også ansvarlig for screening og monitoreringsprogrammet for de norske olympiske utøverne. Lars er en ettertraktet kurs- og foredragsholder, med sin egen fagdag om styrketrening, og gjestet oss i episode 6, som er en av våre mest populære episoder til nå.
  Referanser:
  Bergmark, A., Stability of the lumbar spine. A study in mechanical engineering. Acta Orthop Scand Suppl, 1989. 
  Hodges, P.W., The role of the motor system in spinal pain: implications for rehabilitation of the athlete following lower back pain. J Sci Med Sport, 2000.
  Howe, L.P. and G. Lehman, Getting out of neutral: the risks and rewards of lumbar spine flexion during lifting exercises. Strength Cond J, 2021. 
  Huxel Bliven KC, Anderson BE. Core stability training for injury prevention. Sports Health. 2013.
  Lederman, E., The myth of core stability. J Bodyw Mov Ther, 2010. 
  Low, Matthew. A Time to Reflect on Motor Control in Musculoskeletal Physical Therapy Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2018 
  McGill, S., Core training: Evidence translating to better performance and injury prevention. Strength Cond J, 2010. 
  Saeterbakken, A.H., et al., The Effects of Trunk Muscle Training on Physical Fitness and Sport-Specific Performance in Young and Adult Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med, 2022.
  Saeterbakken AH, Loken E, Scott S, Hermans E, Vereide VA, et al. Effects of ten weeks dynamic or isometric core training on climbing performance among highly trained climbers. PLOS ONE. 2018.
  Wirth, K., et al., Core Stability in Athletes: A Critical Analysis of Current Guidelines. Sports Med, 2017. 47(3): p. 401-414.

  Musikk:
  Joseph McDade - Mirrors

  • 1 hr 4 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Jay Shetty
Aubrey Gordon & Michael Hobbes
Peter Attia, MD
Slumber Studios
Lewis Howes

You Might Also Like

Shaw Media
Moderne Media
Fysi
Lege Annette Dragland & Acast
NRK
Gode Dager