500 episodes

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

W poszukiwaniu Słowa Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie

  • Religion & Spirituality

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

  Poranek ze Słowem na 1 czerwca 2023

  Poranek ze Słowem na 1 czerwca 2023

  Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki.
  Iz 25,8
  Chcę poznać Chrystusa i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
  Flp 3,10-11

  • 5 min
  Poranek ze Słowem na 31 maja 2023

  Poranek ze Słowem na 31 maja 2023

  Zamieniłeś w taniec moje narzekanie, zdjąłeś ze mnie wór pokutny, a opasałeś mnie radością.
  Ps 30,12 (BE)
  Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
  Rz 15,13

  • 9 min
  Rozważanie z nabożeństwa z 28 maja 2023 r.

  Rozważanie z nabożeństwa z 28 maja 2023 r.

  Prowadzi ks. Małgorzata Gaś
  Tekst kazalny:
  1 Kor 2,12-16

  • 19 min
  Poranek ze Słowem na 30 maja 2023

  Poranek ze Słowem na 30 maja 2023

  Czy ręka Pana jest na to za krótka?
  4 Mż 11,23
  Jezus mówi: Powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.
  Mt 18,19

  • 9 min
  Poranek ze Słowem na 29 maja 2023 r.

  Poranek ze Słowem na 29 maja 2023 r.

  Moje jest srebro i moje jest złoto – mówi Pan Zastępów.
  Ag 2,8

  U tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
  Dz 4,32

  • 8 min
  Poranek ze Słowem na 27 maja 2023

  Poranek ze Słowem na 27 maja 2023

  Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy.
  5 Mż 32,4

  tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
  1 J 3,24

  • 7 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
D-Group
Ascension
Tim Keller
Joel Osteen
Sadie Robertson Huff