37 min

Wat hebben wij te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen‪?‬ Het Spel & De Macht

    • Politics

Aflevering 1 | Seizoen 2 | Over gedecentraliseerde gemeentepolitiek  

Door een groot aantal decentralisaties hebben gemeenten de afgelopen decennia veel meer te zeggen gekregen. Maar hoe gaan gemeenten in de praktijk om met dat uitgebreide takenpakket, en kunnen ze al die nieuwe taken eigenlijk wel aan? En wat betekent de toegenomen macht van gemeenten voor de democratische positie van burgers?

Gasten:


Geerten Boogaard, Bijzonder Hoogleraar Decentrale Overheden bij de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden
Lisanne de Blok, Universitair Docent bij het Department Bestuurs en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht
“In het veld”: Els Boers, interim-griffier bij verschillende Nederlandse gemeenten en oprichter van de Stichting Krachtig Lokaal Bestuur

In deze aflevering laat Geerten Boogaard, Bijzonder Hoogleraar Decentrale Overheden bij de Universiteit Leiden zijn licht schijnen op de democratische effecten van decentralisering (vanaf 01:40 min). Hij gaat daarbij ook in op het feit dat gemeenten door het verzwaarde takenpakket veel meer met elkaar zijn gaan samenwerken. Met Lisanne Blok, Universitair Docent bij het Department Bestuurs en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, bespreken we vervolgens wat dit betekent voor de democratische positie van burgers (vanaf 25:40 min).

In het veld spreken we deze keer Els Boers, die als interim-griffier werkzaam is geweest bij verschillende gemeenten, een aantal boeken heeft geschreven over de gemeentepolitiek, en de oprichter is van de Stichting Krachtig Lokaal Bestuur. Zij vertelt vanuit haar uitgebreide ervaring hoe decentralisering in de praktijk heeft uitgepakt (vanaf 20:15 min).

Redactie & productie: Femke van de Griendt, Simon Otjes, Wouter Veenendaal en Arend Viëtor | Muziek: Vadim Bakker

Aflevering 1 | Seizoen 2 | Over gedecentraliseerde gemeentepolitiek  

Door een groot aantal decentralisaties hebben gemeenten de afgelopen decennia veel meer te zeggen gekregen. Maar hoe gaan gemeenten in de praktijk om met dat uitgebreide takenpakket, en kunnen ze al die nieuwe taken eigenlijk wel aan? En wat betekent de toegenomen macht van gemeenten voor de democratische positie van burgers?

Gasten:


Geerten Boogaard, Bijzonder Hoogleraar Decentrale Overheden bij de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden
Lisanne de Blok, Universitair Docent bij het Department Bestuurs en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht
“In het veld”: Els Boers, interim-griffier bij verschillende Nederlandse gemeenten en oprichter van de Stichting Krachtig Lokaal Bestuur

In deze aflevering laat Geerten Boogaard, Bijzonder Hoogleraar Decentrale Overheden bij de Universiteit Leiden zijn licht schijnen op de democratische effecten van decentralisering (vanaf 01:40 min). Hij gaat daarbij ook in op het feit dat gemeenten door het verzwaarde takenpakket veel meer met elkaar zijn gaan samenwerken. Met Lisanne Blok, Universitair Docent bij het Department Bestuurs en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, bespreken we vervolgens wat dit betekent voor de democratische positie van burgers (vanaf 25:40 min).

In het veld spreken we deze keer Els Boers, die als interim-griffier werkzaam is geweest bij verschillende gemeenten, een aantal boeken heeft geschreven over de gemeentepolitiek, en de oprichter is van de Stichting Krachtig Lokaal Bestuur. Zij vertelt vanuit haar uitgebreide ervaring hoe decentralisering in de praktijk heeft uitgepakt (vanaf 20:15 min).

Redactie & productie: Femke van de Griendt, Simon Otjes, Wouter Veenendaal en Arend Viëtor | Muziek: Vadim Bakker

37 min