289 episodes

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Webmisie redemptorist‪é‬ Redemptoristé

  • Religion & Spirituality

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

  Jaký smysl má život, když jednou skončí?

  Jaký smysl má život, když jednou skončí?

  V každém čase našeho života hledejme pravdu a prohlubujme lásku skrze objev Boží lásky, která se zjevila na kříži a darovala nám věčný život ve vzkříšení z mrtvých.


  Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

  • 9 min
  Proměněni Božím milosrdenstvím hlásejme milosrdenství

  Proměněni Božím milosrdenstvím hlásejme milosrdenství

  Setkání celníka Matouše s planoucím milosrdným srdcem Ježíšovým bylo podnětem k zanechání všeho, co navenek tvořilo jeho život. Také my zanechme to staré, co nám brání žít lásku v mezilidských vztazích.


  Duchovní slovo - P. Petr Beneš

  • 6 min
  V Bohu je plnost svobody

  V Bohu je plnost svobody

  Bude-li v našem životě Bůh na prvním místě, on sám v nás odkryje možnost vidět svět, život, bližní i nás samé novým pohledem. Pravda a svoboda vycházející od Ježíše ukřižovaného dává naší lásce věčnost.


  Duchovní slovo - P. Petr Beneš

  • 5 min
  Ježíš je jedinou cestou k pravému štěstí

  Ježíš je jedinou cestou k pravému štěstí

  Vlastními silami nedokážeme vzdorovat zlu. Pokušení moci, nezávislosti na Bohu, kdy si sami budeme určovat, co je pro nás dobré nebo zlé, je silnější než my. Aby v nás mohla růst láska, vydejme se Ježíši do rukou, aby nás uzdravil od hříchů.


  Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

  • 12 min
  Jakou životní cestu si dnes zvolím?

  Jakou životní cestu si dnes zvolím?

  Životní styl Herodův se vyznačoval prostopášností, nemravností a zbabělostí. Život Jana Křtitele oplýval láskou k pravdě, sebezříkáním se, úctou k Bohu i k člověku. Herodes zabil Jana Křtitele, ale nemohl zabít pravdu.


  Duchovní slovo - P. Jan Kuník

  • 6 min
  Vytvářejme domov našemu Bohu ve svém srdci

  Vytvářejme domov našemu Bohu ve svém srdci

  Ježíš nacházel oázu přijetí v domě Marty, Marie a Lazara. Lidsky si mohl u nich odpočinout, těšit se z přijetí jeho slov a z jejich víry. Také my vytvářejme domov našemu Pánu v našem srdci tím, že mu budeme naslouchat a podle jeho slova žít.


  Duchovní slovo - P. David Horáček

  • 4 min