13 min

[WFH] Ep.18 : สรรพากรมีนโยบายอะไรบ้าง? หลังจากมีโควิด19 TAXBugnoms PodCast

    • Entrepreneurship

ขอต้อนรับเข้าสู่ TAXBugnoms Podcast ในเวอร์ชั่น WFH กับหัวข้อ#เรียนภาษีหนีไวรัส ตอนที่สิบแปดนี้ พรี่หนอมชวนคุยเรื่องของนโยบายของกรมสรรพากรที่ผ่านมา ตั้งแต่มีโควิด19 ว่ามีนโยบายอะไรแบบไหนและรับมืออย่างไร รวมถึงเราจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อวางแผนและจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง

ขอต้อนรับเข้าสู่ TAXBugnoms Podcast ในเวอร์ชั่น WFH กับหัวข้อ#เรียนภาษีหนีไวรัส ตอนที่สิบแปดนี้ พรี่หนอมชวนคุยเรื่องของนโยบายของกรมสรรพากรที่ผ่านมา ตั้งแต่มีโควิด19 ว่ามีนโยบายอะไรแบบไหนและรับมืออย่างไร รวมถึงเราจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อวางแผนและจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง

13 min