12 min

[WFH] Ep.19 : สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโควิด19 (การเงิน ภาษี และแนวคิดชีวิต‪)‬ TAXBugnoms PodCast

    • Entrepreneurship

ขอต้อนรับเข้าสู่ TAXBugnoms Podcast ในเวอร์ชั่น WFH กับหัวข้อ#เรียนภาษีหนีไวรัส ตอนที่สิบเก้านี้ มาถึงตอนสุดท้ายที่พรี่หนอมอยากจะแชร์ความคิดหลังจากเจอกับวิกฤต รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากเกิดโควิด19 ว่ามีอะไรบ้าง ทั้งในประเด็นเรื่องการเงิน การจัดการภาษี และการมีชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป พร้อมกับปิดซีชั่นก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับผม

ขอต้อนรับเข้าสู่ TAXBugnoms Podcast ในเวอร์ชั่น WFH กับหัวข้อ#เรียนภาษีหนีไวรัส ตอนที่สิบเก้านี้ มาถึงตอนสุดท้ายที่พรี่หนอมอยากจะแชร์ความคิดหลังจากเจอกับวิกฤต รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากเกิดโควิด19 ว่ามีอะไรบ้าง ทั้งในประเด็นเรื่องการเงิน การจัดการภาษี และการมีชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป พร้อมกับปิดซีชั่นก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับผม

12 min