26 min

What The F?! Podcast Special: Safe spaces IN, sexual harassment at ‘shame’ OUT para sa mga babaeng journalist What The F?! A VERA Files Podcast

    • Politics

What’s it like to be a woman journalist these days? Samahan si Chin Samson ng VERA Files talakayin ang topic na ito kasama ang dalawang beteranong babaeng journalist.Visit: https://verafiles.org/section/podcast

What’s it like to be a woman journalist these days? Samahan si Chin Samson ng VERA Files talakayin ang topic na ito kasama ang dalawang beteranong babaeng journalist.Visit: https://verafiles.org/section/podcast

26 min