7 episodes

Workplace Trends là kênh cập nhật các tin tức liên quan tới xu hướng không gian làm việc. Cách làm việc hiệu quả.

Workplace Trends Workplace Trends

  • Arts

Workplace Trends là kênh cập nhật các tin tức liên quan tới xu hướng không gian làm việc. Cách làm việc hiệu quả.

  Five Important Tips for Managing Remote Teams

  Five Important Tips for Managing Remote Teams

  Written by: Ryan Anderson, VP of Digital Innovation at Herman Miller

  • 47 sec
  Sự gián đoạn lớn tiếp theo là công việc kết hợp — Chúng ta đã sẵn sàng chưa?

  Sự gián đoạn lớn tiếp theo là công việc kết hợp — Chúng ta đã sẵn sàng chưa?

  Chúng ta đang đứng trước bờ vực của một sự gián đoạn lớn như năm ngoái đột ngột chuyển sang làm việc từ xa: chuyển sang công việc kết hợp - một mô hình kết hợp trong đó một số nhân viên trở lại nơi làm việc và những người khác tiếp tục làm việc tại nhà.

  • 3 min
  The Work Trend Index - The Next Great Disruption Is Hybrid Work—Are We Ready?

  The Work Trend Index - The Next Great Disruption Is Hybrid Work—Are We Ready?

  We’re on the brink of a disruption as great as last year’s sudden shift to remote work: the move to hybrid work — a blended model where some employees return to the workplace and others continue to work from home.

  • 3 min
  7 hybrid work trends every business leader needs to know in 2021 - by Microsoft

  7 hybrid work trends every business leader needs to know in 2021 - by Microsoft

  We’re on the brink of a disruption as great as last year’s sudden shift to remote work: the move to hybrid work — a blended model where some employees return to the workplace and others continue to work from homeWe’re on the brink of a disruption as great as last year’s sudden shift to remote work: the move to hybrid work — a blended model where some employees return to the workplace and others continue to work from home. We’re experiencing this at Microsoft, and today we shared how we’re evolving our own hybrid work strategy for our 160,000+ employees around the world.

  • 52 sec
  Công thái học tại nhà: Mẹo để làm việc tại nhà hiệu quả!

  Công thái học tại nhà: Mẹo để làm việc tại nhà hiệu quả!

  Có rất nhiều cách để biến không gian của chúng ta bằng cách sử dụng đồ dùng đã có sẵn trong nhà.

  Dưới đây là một số mẹo thiết thực để giúp văn phòng tại nhà của bạn thoải mái hơn.

  • 1 min
  Ergonomics at Home: Tips to Find a More Comfortable Way to Work!

  Ergonomics at Home: Tips to Find a More Comfortable Way to Work!

  When you work from home once in a while, it’s easy to make do by sitting at the kitchen table or on the couch. But when it becomes the norm, your back and neck will quickly let you know that “making do” won’t cut it.

  • 1 min

Top Podcasts In Arts

NPR
The Moth
Roman Mars
Avery Trufelman
Clara and Clare
Snap Judgment and PRX