1 hr 25 min

Pitamo jedan drugog Zalet

    • Design

Jubilarnu dvadesetu epizodu obeležavamo sa malo drugačijim formatom — pitamo jedan drugog po 3 pitanja.

Jubilarnu dvadesetu epizodu obeležavamo sa malo drugačijim formatom — pitamo jedan drugog po 3 pitanja.

1 hr 25 min