22 episodes

Pojašnjenje da svaki čovjek u društvu sa svojim ahlakom predstavlja jedinku te sa njegovim mjenjanjem mjenja se i društvo.

Značaj morala pojedinca za cijelu zajednicu Islam House

    • Religion & Spirituality

Pojašnjenje da svaki čovjek u društvu sa svojim ahlakom predstavlja jedinku te sa njegovim mjenjanjem mjenja se i društvo.

Top Podcasts In Religion & Spirituality

More by Islam House