54 episodes

A podcast by This Is /not/ a fashion page

Chúng mình nói về thời trang, quần áo và văn hoá đại chúng.

Đây /Không/ Phải là Podcast Tín Nguyễn

  • Arts
  • 4.1 • 9 Ratings

A podcast by This Is /not/ a fashion page

Chúng mình nói về thời trang, quần áo và văn hoá đại chúng.

  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 7: Thời trang chữa lành (?)

  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 7: Thời trang chữa lành (?)

  his is /not/ a podcast by TINAFP a Lite Credo project

  Season 4 tập 7: Thời trang chữa lành (?)

  -------------
   Please check us out at www.facebook.com/Thisisnotafashionpage  

  Lite Credo: https://bit.ly/m/Lite-Credo-social

  credits: Jung Buffalo: lại beat 20 phút

  https://soundcloud.com/jungbuffalo

  • 1 hr 5 min
  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 6: Replica Influencers

  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 6: Replica Influencers

  This is /not/ a podcast by TINAFP a Lite Credo project

  Season 4 tập6: Replica Influencers

  -------------
   Please check us out at www.facebook.com/Thisisnotafashionpage  

  Lite Credo: https://bit.ly/m/Lite-Credo-social

  credits: Jung Buffalo: lại beat 20 phút

  https://soundcloud.com/jungbuffalo

  • 1 hr
  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 5: Thiết kế và sự nguyên bản trong thời trang

  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 5: Thiết kế và sự nguyên bản trong thời trang

  This is /not/ a podcast by TINAFP a Lite Credo project

  Season 4 tập 5: Thiết kế và sự nguyên bản trong thời trang

  -------------
   Please check us out at www.facebook.com/Thisisnotafashionpage  

  Lite Credo: https://bit.ly/m/Lite-Credo-social

  credits: Jung Buffalo: lại beat 20 phút

  https://soundcloud.com/jungbuffalo

  • 53 min
  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 4: Fashion outsider, tiền và fame trong thời trang

  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 4: Fashion outsider, tiền và fame trong thời trang

  This is /not/ a podcast by TINAFP a Lite Credo project

  Season 4 tập 4: Fashion outsider, tiền và fame trong thời trang

  -------------
   Please check us out at www.facebook.com/Thisisnotafashionpage  

  Lite Credo: https://bit.ly/m/Lite-Credo-social

  credits: Jung Buffalo: lại beat 20 phút

  https://soundcloud.com/jungbuffalo

  • 59 min
  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 3: Hypebeast 2024 và overconsumption

  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 3: Hypebeast 2024 và overconsumption

  This is /not/ a podcast by TINAFP a Lite Credo project

  Season 4 tập 3: Hypebeast 2024 và overconsumption

  -------------
   Please check us out at www.facebook.com/Thisisnotafashionpage  

  Lite Credo: https://bit.ly/m/Lite-Credo-social

  credits: Jung Buffalo: lại beat 20 phút

  https://soundcloud.com/jungbuffalo

  • 1 hr 2 min
  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 2: NPC hay là phong cách cá nhân?

  Đây /không/ phải là podcast Season 4 tập 2: NPC hay là phong cách cá nhân?

  This is /not/ a podcast by TINAFP a Lite Credo project

  Season 4 tập 2: NPC hay là phong cách cá nhân?

  -------------
   Please check us out at www.facebook.com/Thisisnotafashionpage  

  Lite Credo: https://bit.ly/m/Lite-Credo-social

  credits: Jung Buffalo: lại beat 20 phút

  https://soundcloud.com/jungbuffalo

  • 46 min

Customer Reviews

4.1 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

Top Podcasts In Arts

Sách Nói Chất Lượng Cao
Voiz FM
Đài Hà Nội | Đọc truyện đêm khuya
Đọc truyện đêm khuya - Podcast Đài Hà Nội
Đắc Nhân Tâm (Bản FULL tại Voiz FM - Ứng dụng Sách nói & Podcast chất lượng cao)
Voiz FM & Thư viện Sách nói First News
一个人睡前听
熊猫大湿
Nói Có Sách
Vietcetera
Taosins
Sưu Tầm