290 episodes

谢谢你,做我的听众。

如果爱音悦‪台‬ 如果爱音悦台

  • Arts

谢谢你,做我的听众。

  【一书一世界】Vol.32-打不赢的前女友(下)NJ宋元和

  【一书一世界】Vol.32-打不赢的前女友(下)NJ宋元和

  徐诗宜在L不在的场合,小心翼翼地跟朋友说过:“27岁是女人高攀的最后年龄线”,而他俩分手那年,徐诗宜正好27了。节目:【一书一世界】Vol.32-打不赢的前女友(下)主播/后期:宋元和作者:全员恶女录美工/上传:小乖出品:如果爱音悦台[喜欢本期节目不要忘记点赞、转发、评论]

  • 19 min
  【一书一世界】Vol.31-打不赢的前女友(中)NJ宋元和

  【一书一世界】Vol.31-打不赢的前女友(中)NJ宋元和

  徐诗宜在L不在的场合,小心翼翼地跟朋友说过:“27岁是女人高攀的最后年龄线”,而他俩分手那年,徐诗宜正好27了。节目:【一书一世界】Vol.31-打不赢的前女友(中)主播/后期:宋元和作者:全员恶女录美工/上传:小乖出品:如果爱音悦台[喜欢本期节目不要忘记点赞、转发、评论]

  • 19 min
  【一书一世界】vol.30-铁板烧大叔的36个故事(二)NJ小凡

  【一书一世界】vol.30-铁板烧大叔的36个故事(二)NJ小凡

  这是我自己写的故事,一共有36个,也会有36期节目,希望这些故事可以带给你一丝温暖,或者感动,一起来听听吧。节目:【一书一世界】vol.30-铁板烧大叔的36个故事(二)作者/主播/后期:小凡美工/上传:小乖出品:如果爱音悦台[喜欢本期节目不要忘记点赞、转发、评论]

  • 15 min
  【一书一世界】Vol.29-打不赢的前女友(上)NJ宋元和

  【一书一世界】Vol.29-打不赢的前女友(上)NJ宋元和

  徐诗宜在L不在的场合,小心翼翼地跟朋友说过:“27岁是女人高攀的最后年龄线”,而他俩分手那年,徐诗宜正好27了。节目:【一书一世界】Vol.29-打不赢的前女友(上)主播/后期/美工:宋元和作者:全员恶女录上传:小乖出品:如果爱音悦台[喜欢本期节目不要忘记点赞、转发、评论]

  • 13 min
  【一书一世界】vol.28-铁板烧大叔的36个故事(一)NJ小凡

  【一书一世界】vol.28-铁板烧大叔的36个故事(一)NJ小凡

  这是我自己写的故事,一共有36个,也会有36期节目,希望这些故事可以带给你一丝温暖,或者感动,一起来听听吧。节目:【一书一世界】vol.28-铁板烧大叔的36个故事(一)作者/主播/后期:小凡美工/上传:小乖出品:如果爱音悦台[喜欢本期节目不要忘记点赞、转发、评论]

  • 9 min
  【特别节目】六周年B版NJ小凡、伊宁、莱茵、蘑菇、小乖

  【特别节目】六周年B版NJ小凡、伊宁、莱茵、蘑菇、小乖

  如果爱自2013年成立,转眼又是周年庆了,本次六周年庆特别节目分AB版,分别邀请了几位成员参与录制,平时很难聚在一起的成员将会碰撞出什么火花呢?节目:【特别节目】六周年B版作者/主播:小凡、伊宁、莱茵、蘑菇、小乖后期/上传:小凡美工:瓷猫出品:如果爱音悦台[喜欢本期节目不要忘记点赞、转发、评论]

  • 26 min

Top Podcasts In Arts

Voiz FM & Thư viện Sách nói First News
Voiz FM & Thư viện Sách nói First News
Đọc sách cùng An
熊猫大湿
Tự do tài chính Az
Hoang Thi My Ngoc

You Might Also Like