2 hrs 25 min

#1: Lê Minh Triết - Time management, Communication, Mindset and more The Tam Phan Show

    • Education

“Chúng ta nghĩ giao tiếp tốt là nói nhiều? Nhưng mà không, giao tiếp tốt là chia sẻ cùng một thông tin. Điều quan trọng không phải là điều bạn nói, mà là người nghe họ phải hiểu đúng với ý bạn nói.” - Lê Minh Triết.

Anh Lê Minh Triết từng là giám đốc sản xuất khu vực Đông Nam Á tại một tập đoàn thể thao của Pháp (Decathlon). Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Toán ứng dụng tại Pháp. Ngoài ra, anh là trợ giảng cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị chuỗi cung ứng liên kết giữa đại học Paris Sorbonne và CFVG Vietnam.

Trong 10 năm làm việc tại tập đoàn thể thao Decathlon, anh kim qua rất nhiều vị trí, từ vị trí nhỏ nhất đến vị trí quan trọng nhất nhì công ty, làm việc tại nhiều quốc gia và dẫn dắt nhiều nhân viên đến từ các nước khác nhau.

Một số thế mạnh của anh, mà Tâm thấy các bạn sinh viên rất cần, là khả năng quản lí thời gian, kĩ năng giao tiếp và tư duy. Đây cũng chính là 3 chủ đề chính mà chúng ta sẽ cùng thảo luận chi tiết trong tập này. Đồng thời, Tâm và anh Triết cũng nói về một số tips về viết CV và phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.

Nếu bạn thích podcast này, hãy giúp Tâm review nó trên Apple Podcasts nhé! Chỉ cần một review ngắn thôi nhưng sẽ giúp podcast này rất nhiều trong việc tiếp cận nhiều bạn hơn nữa.

Để xem các thông tin được đề cập trong podcast (files/ links/…): www.tamphan.blog/podcast.

Đăng kí newsletter “Fun Friday”: www.tamphan.blog/friday.

Facebook: facebook.com/tamphan07.

Instagram: instagram.com/tamphan07.

Youtube: www.tamphan.blog/youtube.

“Chúng ta nghĩ giao tiếp tốt là nói nhiều? Nhưng mà không, giao tiếp tốt là chia sẻ cùng một thông tin. Điều quan trọng không phải là điều bạn nói, mà là người nghe họ phải hiểu đúng với ý bạn nói.” - Lê Minh Triết.

Anh Lê Minh Triết từng là giám đốc sản xuất khu vực Đông Nam Á tại một tập đoàn thể thao của Pháp (Decathlon). Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Toán ứng dụng tại Pháp. Ngoài ra, anh là trợ giảng cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị chuỗi cung ứng liên kết giữa đại học Paris Sorbonne và CFVG Vietnam.

Trong 10 năm làm việc tại tập đoàn thể thao Decathlon, anh kim qua rất nhiều vị trí, từ vị trí nhỏ nhất đến vị trí quan trọng nhất nhì công ty, làm việc tại nhiều quốc gia và dẫn dắt nhiều nhân viên đến từ các nước khác nhau.

Một số thế mạnh của anh, mà Tâm thấy các bạn sinh viên rất cần, là khả năng quản lí thời gian, kĩ năng giao tiếp và tư duy. Đây cũng chính là 3 chủ đề chính mà chúng ta sẽ cùng thảo luận chi tiết trong tập này. Đồng thời, Tâm và anh Triết cũng nói về một số tips về viết CV và phỏng vấn dành cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.

Nếu bạn thích podcast này, hãy giúp Tâm review nó trên Apple Podcasts nhé! Chỉ cần một review ngắn thôi nhưng sẽ giúp podcast này rất nhiều trong việc tiếp cận nhiều bạn hơn nữa.

Để xem các thông tin được đề cập trong podcast (files/ links/…): www.tamphan.blog/podcast.

Đăng kí newsletter “Fun Friday”: www.tamphan.blog/friday.

Facebook: facebook.com/tamphan07.

Instagram: instagram.com/tamphan07.

Youtube: www.tamphan.blog/youtube.

2 hrs 25 min

Top Podcasts In Education