25 min

1001 chuyện "bi hài" khi làm tình nguyện viên mùa dịch Tám Sài Gòn

    • Entertainment News

Nguyễn Ngọc Phương Oanh, hiện là quản lý của diễn viên Jun Vũ và ca sĩ Will (365) đã có một tháng làm tình nguyện viên trong đội của Nhà văn hóa thanh niên, hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa đi siêu thị, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin... Bạn sẽ chia sẻ những câu chuyện hậu trường cực kỳ xúc động lẫn "bi hài" khi đi làm công việc này.

Nguyễn Ngọc Phương Oanh, hiện là quản lý của diễn viên Jun Vũ và ca sĩ Will (365) đã có một tháng làm tình nguyện viên trong đội của Nhà văn hóa thanh niên, hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa đi siêu thị, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin... Bạn sẽ chia sẻ những câu chuyện hậu trường cực kỳ xúc động lẫn "bi hài" khi đi làm công việc này.

25 min