13 min

166. Làm sao để bớt tự ti‪?‬ Tuan Anh Podcast

    • Careers

Mỗi một con người trong thế giới này, dù cao lớn hay nhỏ bé, béo hay gầy, đen hay trắng, trong suốt cuộc đời ai chẳng có đôi lúc cảm thấy tự ti. Chúng ta thường tự nhủ rằng mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp hay thông minh, nhưng những nhận xét này thường không hề dựa trên sự thật. May mắn thay, bạn vẫn có thể thực hiện các bước đơn giản để vượt qua mặc cảm tự ti của bản thân. #tuananhpodcast

Mỗi một con người trong thế giới này, dù cao lớn hay nhỏ bé, béo hay gầy, đen hay trắng, trong suốt cuộc đời ai chẳng có đôi lúc cảm thấy tự ti. Chúng ta thường tự nhủ rằng mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp hay thông minh, nhưng những nhận xét này thường không hề dựa trên sự thật. May mắn thay, bạn vẫn có thể thực hiện các bước đơn giản để vượt qua mặc cảm tự ti của bản thân. #tuananhpodcast

13 min