27 min

28. Hành trình đầu tư vào công ty 39 tỉ đô - Phần 2 HIEU.TV

    • Self Help

Tôi có một tập kỷ niệm nửa năm của podcast tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=PBT4IUj5OyI

 Mời các anh chị xem và cùng chung vui với tôi

.....

Trong phần 2 này, tôi sẽ bắt đầu đi sâu vào hàng loạt sai lầm mà tôi đã mắc phải trong hành trình đầu tư vào Afterpay.

Thời gian qua ở Việt Nam mình có quá nhiều góc nhìn sai lệch về các hoạt động đầu tư. Mà phần đông đều đánh vào những tâm lý muốn làm giàu sớm nhưng lại lười đầu tư cho kiến thức.

Tôi thường hay nói với mọi người xung quanh mình rằng: thị trường chứng khoán là nơi mà chúng ta có thể đổi kiến thức để lấy tiền, nếu chúng ta có kiến thức. Còn nếu không, thì nó sẽ là nơi đổi tiền lấy sự may rủi, mà thường thì phần rủi nhiều hơn phần may.

Hy vọng loạt bài lần này đã giúp các anh chị, đặc biệt là các bạn trẻ hiểu thêm về các hoạt động đầu tư với một góc nhìn đúng đắn hơn. Từ đó tránh được những suy nghĩ làm giàu nhanh dựa trên may rủi mà hiện đang khá phổ biến ở nước mình.

Có cách hiểu đúng sẽ giúp các bạn có hành động đúng, đó là tập trung trau dồi thật nhiều cho kiến thức rồi sau đó đầu tự trên nền tảng những kiến thức đó.

Tôi có một tập kỷ niệm nửa năm của podcast tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=PBT4IUj5OyI

 Mời các anh chị xem và cùng chung vui với tôi

.....

Trong phần 2 này, tôi sẽ bắt đầu đi sâu vào hàng loạt sai lầm mà tôi đã mắc phải trong hành trình đầu tư vào Afterpay.

Thời gian qua ở Việt Nam mình có quá nhiều góc nhìn sai lệch về các hoạt động đầu tư. Mà phần đông đều đánh vào những tâm lý muốn làm giàu sớm nhưng lại lười đầu tư cho kiến thức.

Tôi thường hay nói với mọi người xung quanh mình rằng: thị trường chứng khoán là nơi mà chúng ta có thể đổi kiến thức để lấy tiền, nếu chúng ta có kiến thức. Còn nếu không, thì nó sẽ là nơi đổi tiền lấy sự may rủi, mà thường thì phần rủi nhiều hơn phần may.

Hy vọng loạt bài lần này đã giúp các anh chị, đặc biệt là các bạn trẻ hiểu thêm về các hoạt động đầu tư với một góc nhìn đúng đắn hơn. Từ đó tránh được những suy nghĩ làm giàu nhanh dựa trên may rủi mà hiện đang khá phổ biến ở nước mình.

Có cách hiểu đúng sẽ giúp các bạn có hành động đúng, đó là tập trung trau dồi thật nhiều cho kiến thức rồi sau đó đầu tự trên nền tảng những kiến thức đó.

27 min