14 min

#30 Khủng hoảng tuổi lên 2 - Khi câu cửa miệng luôn là "Không" Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen

    • Parenting

Khi câu cửa miệng luôn luôn là “Không”, em bé sắp 2 tuổi đang cố gắng nói những điều gì? Bố mẹ có thể làm những gì để chuẩn bị chào đón tuổi lên 2 của con không còn áp lực?- - - - - Happy Parenting with Parent Coach Tu-Anh NguyenTu-Anh NguyenHeartWise®...

Khi câu cửa miệng luôn luôn là “Không”, em bé sắp 2 tuổi đang cố gắng nói những điều gì? Bố mẹ có thể làm những gì để chuẩn bị chào đón tuổi lên 2 của con không còn áp lực?- - - - - Happy Parenting with Parent Coach Tu-Anh NguyenTu-Anh NguyenHeartWise®...

14 min

Top Podcasts In Parenting