26 min

31. 9 sai lầm tài chính cá nhân khi 30-40 tuổi HIEU.TV

    • Self Help

Các liên kết tôi nhắc đến trong bài:

- Trang cập nhật thông báo: https://www.hieu.tv/thongbao

- Thông tin về khóa học: https://www.hieu.tv/khoahocdautu

.....

Giai đoạn 30-40 tuổi là khi cuộc sống của chúng ta đã dần đi vào ổn định, về mặt gia đình thì đa số chúng ta đã lập gia đình và bắt đầu có con cái, về mặt công việc thì sau một thời gian dài đi làm và tích lũy kinh nghiệm, đây là giai đoạn mà chúng ta bắt đầu có những thăng tiến nhất định trong công việc. Do đó thu nhập của chúng ta cũng bắt đầu nhiều hơn thời 20-30.

Nhưng cũng vì vậy mà những kỹ năng quản lý tài chính cá nhân lại càng quan trọng hơn. Đặc biệt là lúc này việc quản lý tài chính không chỉ riêng cho một mình chúng ta mà nó còn ảnh hưởng đến những người xung quanh trong gia đình.

.....

Website chính thức của podcast: https://www.hieu.tv/

Ngoài ra các anh chị có thể follow tôi tại:

• Blog cá nhân: https://ngochieu.com

• Facebook: https://www.facebook.com/ngochieu

• Instagram: https://www.instagram.com/ngochieu

Các liên kết tôi nhắc đến trong bài:

- Trang cập nhật thông báo: https://www.hieu.tv/thongbao

- Thông tin về khóa học: https://www.hieu.tv/khoahocdautu

.....

Giai đoạn 30-40 tuổi là khi cuộc sống của chúng ta đã dần đi vào ổn định, về mặt gia đình thì đa số chúng ta đã lập gia đình và bắt đầu có con cái, về mặt công việc thì sau một thời gian dài đi làm và tích lũy kinh nghiệm, đây là giai đoạn mà chúng ta bắt đầu có những thăng tiến nhất định trong công việc. Do đó thu nhập của chúng ta cũng bắt đầu nhiều hơn thời 20-30.

Nhưng cũng vì vậy mà những kỹ năng quản lý tài chính cá nhân lại càng quan trọng hơn. Đặc biệt là lúc này việc quản lý tài chính không chỉ riêng cho một mình chúng ta mà nó còn ảnh hưởng đến những người xung quanh trong gia đình.

.....

Website chính thức của podcast: https://www.hieu.tv/

Ngoài ra các anh chị có thể follow tôi tại:

• Blog cá nhân: https://ngochieu.com

• Facebook: https://www.facebook.com/ngochieu

• Instagram: https://www.instagram.com/ngochieu

26 min