13 min

#31 Làm sao để khủng hoảng tuổi lên 3 trôi qua nhẹ nhàng? Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen

    • Parenting

Sau giai đoạn Khủng hoảng tuổi lên 2: Khi câu cửa miệng luôn luôn là “Không” – bố mẹ sẽ tiếp tục có một trải nghiệm mới có tên gọi “Khủng hoảng tuổi lên 3”.Tập podcast này mình sẽ chia sẻ về: - Điều gì đang xảy ra ở tuổi lên 3?- Bố mẹ nên làm gì khi con...

Sau giai đoạn Khủng hoảng tuổi lên 2: Khi câu cửa miệng luôn luôn là “Không” – bố mẹ sẽ tiếp tục có một trải nghiệm mới có tên gọi “Khủng hoảng tuổi lên 3”.Tập podcast này mình sẽ chia sẻ về: - Điều gì đang xảy ra ở tuổi lên 3?- Bố mẹ nên làm gì khi con...

13 min

Top Podcasts In Parenting