1 hr 9 min

#49 | Tổng hợp file nghe Nameraka | なめらか日本語会‪話‬ Tự Học Tiếng Nhật Enzuvi

    • Education

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

- Email: educationvietnamjapan@gmail.com


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

1 hr 9 min

Top Podcasts In Education

Hieu Nguyen
Thuần Podcast
Nguyễn Hữu Trí
Giang ơi Radio
Sunhuyn
Sonoro | Conner Pe