7 min

#88 Chuyện về bác sĩ AI Việt Nam gây bất ngờ trên thế giới | 5 phút Chuyện Thị Trường cùng Vũ Kim Hạnh | Maybe Podcast 5 Phút Chuyện Thị Trường

    • Business News

Tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, lần đầu tiên hệ thống máy X-quang tích hợp ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh chính xác cho các bác sĩ. Đây là một sản phẩm y học công nghệ cao và đem lại nhiều lợi ích cho các bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh.

Sự thành công của thiết bị ứng dụng AI vào chẩn đoán bệnh đã tạo ra nhiều ngạc nhiên cho thế giới. Khi thiết bị này được giới thiệu qua khoa y của trường Đại học Harvard để làm thương mại thì những giáo sự phụ trách đã rất bất ngờ. Họ cho rằng chuyện này “giống như là nói chuyện người ngoài hành tinh đang đi tới trái đất”. Sau khi nhìn thấy thì những giáo sư phải hoàn toàn công nhận những nỗ lực của bác sĩ Việt Nam đã đưa ra kết quả nghiên cứu rất tốt.

#5phutchuyenthitruong #maybepodcast #maybeoriginals #vukimhanh #maybevn

Tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, lần đầu tiên hệ thống máy X-quang tích hợp ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh chính xác cho các bác sĩ. Đây là một sản phẩm y học công nghệ cao và đem lại nhiều lợi ích cho các bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh.

Sự thành công của thiết bị ứng dụng AI vào chẩn đoán bệnh đã tạo ra nhiều ngạc nhiên cho thế giới. Khi thiết bị này được giới thiệu qua khoa y của trường Đại học Harvard để làm thương mại thì những giáo sự phụ trách đã rất bất ngờ. Họ cho rằng chuyện này “giống như là nói chuyện người ngoài hành tinh đang đi tới trái đất”. Sau khi nhìn thấy thì những giáo sư phải hoàn toàn công nhận những nỗ lực của bác sĩ Việt Nam đã đưa ra kết quả nghiên cứu rất tốt.

#5phutchuyenthitruong #maybepodcast #maybeoriginals #vukimhanh #maybevn

7 min