3 min

#92 Chuyện khám bệnh từ xa đang dần phổ biến ở Đông Nam Á | 5 phút Chuyện Thị Trường cùng Vũ Kim Hạnh | Maybe Podcast 5 Phút Chuyện Thị Trường

    • Business News

Ngày nay khi cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, điện thoại thông minh có thể giúp con người kết nối với thế giới một cách dễ dàng. Nhờ vậy mà ở các nước Đông Nam Á tại các hòn đảo xa xôi, còn nhiều thiếu thốn đặc biệt là tình trạng y tế, người ta đã phát triển những phần mềm cho phép khám bệnh từ xa. Có thể đối với các bệnh viện đây không còn là điều gì mới mẻ nhưng với những người dân thì họ rất hào hứng.

Và hiện nay, khám bệnh từ xa đang là một ứng dụng được sử dụng nhiều ở các nước Đông Nam Á. Cụ thể, ở Indonesia có hai phần mềm là Alodokter, Halodoc cho phép người dùng có thể đăng ký và hẹn giờ với bác sĩ chuyên khoa. Còn ở Singapore, họ sử dụng phần mềm Doctor Anywhere, hay ở Philippines có phần mềm KonsultaMD giúp những người dân có thể khám bệnh với bác sĩ từ xa.

#5phutchuyenthitruong #maybepodcast #maybeoriginals #vukimhanh #maybevn

Ngày nay khi cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, điện thoại thông minh có thể giúp con người kết nối với thế giới một cách dễ dàng. Nhờ vậy mà ở các nước Đông Nam Á tại các hòn đảo xa xôi, còn nhiều thiếu thốn đặc biệt là tình trạng y tế, người ta đã phát triển những phần mềm cho phép khám bệnh từ xa. Có thể đối với các bệnh viện đây không còn là điều gì mới mẻ nhưng với những người dân thì họ rất hào hứng.

Và hiện nay, khám bệnh từ xa đang là một ứng dụng được sử dụng nhiều ở các nước Đông Nam Á. Cụ thể, ở Indonesia có hai phần mềm là Alodokter, Halodoc cho phép người dùng có thể đăng ký và hẹn giờ với bác sĩ chuyên khoa. Còn ở Singapore, họ sử dụng phần mềm Doctor Anywhere, hay ở Philippines có phần mềm KonsultaMD giúp những người dân có thể khám bệnh với bác sĩ từ xa.

#5phutchuyenthitruong #maybepodcast #maybeoriginals #vukimhanh #maybevn

3 min