3 min

#93 Chuyện ship bưởi sang Anh mất 70 ngày | 5 phút Chuyện Thị Trường cùng Vũ Kim Hạnh | Maybe Podcast 5 Phút Chuyện Thị Trường

    • Business News

Lô bưởi 5000 quả của Việt Nam cuối cùng đã đến được nước Anh nhưng mất tới 70 ngày. Đối với những người xuất khẩu nông sản đó là một khoảng thời gian kinh hoàng và ẩn chứa nhiều thiệt hại. Nếu suy xét kỹ lưỡng thì 70 ngày để vận chuyển nông sản hàng sang Anh là tương đối lâu vì Thái Lan chỉ mất 40 ngày để xuất khẩu dừa tươi thành công. 

Từ việc thời gian vận chuyển kéo dài đã tác động đến chi phí vận chuyển tăng cao. Anh Phạm Hoài Chung - Viện phó Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải cho biết, chi phí logistics ở Việt Nam khoảng 17,8% GDP (trong khi nhiều nước trên thế giới con số này dưới 10%-PV). Không những vậy, chất lượng sản phẩm ngày càng giảm sút khi số ngày vận chuyển càng tăng. Và như vậy, việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. 

#5phutchuyenthitruong #maybepodcast #maybeoriginals #vukimhanh #maybevn

Lô bưởi 5000 quả của Việt Nam cuối cùng đã đến được nước Anh nhưng mất tới 70 ngày. Đối với những người xuất khẩu nông sản đó là một khoảng thời gian kinh hoàng và ẩn chứa nhiều thiệt hại. Nếu suy xét kỹ lưỡng thì 70 ngày để vận chuyển nông sản hàng sang Anh là tương đối lâu vì Thái Lan chỉ mất 40 ngày để xuất khẩu dừa tươi thành công. 

Từ việc thời gian vận chuyển kéo dài đã tác động đến chi phí vận chuyển tăng cao. Anh Phạm Hoài Chung - Viện phó Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải cho biết, chi phí logistics ở Việt Nam khoảng 17,8% GDP (trong khi nhiều nước trên thế giới con số này dưới 10%-PV). Không những vậy, chất lượng sản phẩm ngày càng giảm sút khi số ngày vận chuyển càng tăng. Và như vậy, việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. 

#5phutchuyenthitruong #maybepodcast #maybeoriginals #vukimhanh #maybevn

3 min