4 min

Bà chúa kim cương Trịnh Thị Ngọc Trúc - Đường tình duyên lận đận Khám Phá Lịch Sử | khamphalichsu.com

    • History

Là một người thông minh, uyên bác, thường chú tâm nghiên cứu đạo Phật, nên Trịnh Thị Ngọc Trúc được dân chúng xưng tụng là Bà chúa Kim Cương.. Xem chi tiết: Bà chúa kim cương Trịnh Thị Ngọc Trúc

Là một người thông minh, uyên bác, thường chú tâm nghiên cứu đạo Phật, nên Trịnh Thị Ngọc Trúc được dân chúng xưng tụng là Bà chúa Kim Cương.. Xem chi tiết: Bà chúa kim cương Trịnh Thị Ngọc Trúc

4 min

Top Podcasts In History

Message Heard / Remembering Srebrenica
Waves8 - Lịch Sử Thế Giới
Khám Phá Lịch Sử
waves
suwanan nan
A Week TV