30 episodes

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corona – Covid 19, việc cập nhật thông tin liên tục, đầy đủ và chính xác là điều vô cùng quan trọng. Bản Tin Cập Nhật Dịch COVID-19 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình diễn biến của vi-rút Corona tại Việt Nam và trên toàn thế giới.Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp audiobook và podcast bằng ngôn ngữ tiếng Việt dành riêng cho người Việt. Nếu bạn là một YouTuber và mong muốn xây dựng kênh podcast mang dấu ấn cá nhân của mình, thì đừng ngần ngại liên hệ với hello@waves8.com để có những hỗ trợ độc quyền từ Waves.Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.appThông tin liên hệ:

Website: https://waves8.com/

Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Instagram: @wavesvietnam

Bản Tin Cập Nhật Dịch COVID-19 Trung Tâm Tin Tức

  • Daily News
  • 5.0, 1 Rating

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corona – Covid 19, việc cập nhật thông tin liên tục, đầy đủ và chính xác là điều vô cùng quan trọng. Bản Tin Cập Nhật Dịch COVID-19 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình diễn biến của vi-rút Corona tại Việt Nam và trên toàn thế giới.Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp audiobook và podcast bằng ngôn ngữ tiếng Việt dành riêng cho người Việt. Nếu bạn là một YouTuber và mong muốn xây dựng kênh podcast mang dấu ấn cá nhân của mình, thì đừng ngần ngại liên hệ với hello@waves8.com để có những hỗ trợ độc quyền từ Waves.Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:

iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.appThông tin liên hệ:

Website: https://waves8.com/

Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Instagram: @wavesvietnam

  Bản tin 29/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 29 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản tin 29/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 29 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản Tin Cập Nhật Dịch COVID-19 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình diễn biến của vi-rút Corona tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

  Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp audiobook và podcast bằng ngôn ngữ tiếng Việt dành riêng cho người Việt. Nếu bạn là một YouTuber và mong muốn xây dựng kênh podcast mang dấu ấn cá nhân của mình, thì đừng ngần ngại liên hệ với hello@waves8.com để có những hỗ trợ độc quyền từ Waves.

  Thông tin liên hệ:

  Website: https://waves8.com/

  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Instagram: @wavesvietnam

  • 19 min
  Bản tin 28/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 28 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản tin 28/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 28 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản Tin Cập Nhật Dịch COVID-19 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình diễn biến của vi-rút Corona tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

  Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp audiobook và podcast bằng ngôn ngữ tiếng Việt dành riêng cho người Việt. Nếu bạn là một YouTuber và mong muốn xây dựng kênh podcast mang dấu ấn cá nhân của mình, thì đừng ngần ngại liên hệ với hello@waves8.com để có những hỗ trợ độc quyền từ Waves.

  Thông tin liên hệ:

  Website: https://waves8.com/

  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Instagram: @wavesvietnam

  • 17 min
  Bản tin 27/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 27 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản tin 27/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 27 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản Tin Cập Nhật Dịch COVID-19 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình diễn biến của vi-rút Corona tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

  Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp audiobook và podcast bằng ngôn ngữ tiếng Việt dành riêng cho người Việt. Nếu bạn là một YouTuber và mong muốn xây dựng kênh podcast mang dấu ấn cá nhân của mình, thì đừng ngần ngại liên hệ với hello@waves8.com để có những hỗ trợ độc quyền từ Waves.

  Thông tin liên hệ:

  Website: https://waves8.com/

  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Instagram: @wavesvietnam

  • 18 min
  Bản tin 24/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 24 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản tin 24/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 24 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản Tin Cập Nhật Dịch COVID-19 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình diễn biến của vi-rút Corona tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

  Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp audiobook và podcast bằng ngôn ngữ tiếng Việt dành riêng cho người Việt. Nếu bạn là một YouTuber và mong muốn xây dựng kênh podcast mang dấu ấn cá nhân của mình, thì đừng ngần ngại liên hệ với hello@waves8.com để có những hỗ trợ độc quyền từ Waves.

  Thông tin liên hệ:

  Website: https://waves8.com/

  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Instagram: @wavesvietnam

  • 21 min
  Bản tin 23/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 23 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản tin 23/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 23 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản Tin Cập Nhật Dịch COVID-19 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình diễn biến của vi-rút Corona tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

  Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp audiobook và podcast bằng ngôn ngữ tiếng Việt dành riêng cho người Việt. Nếu bạn là một YouTuber và mong muốn xây dựng kênh podcast mang dấu ấn cá nhân của mình, thì đừng ngần ngại liên hệ với hello@waves8.com để có những hỗ trợ độc quyền từ Waves.

  Thông tin liên hệ:

  Website: https://waves8.com/

  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Instagram: @wavesvietnam

  • 17 min
  Bản tin 22/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 22 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản tin 22/4 Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) ngày 22 tháng 4 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán

  Bản Tin Cập Nhật Dịch COVID-19 liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình diễn biến của vi-rút Corona tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

  Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến, chuyên cung cấp audiobook và podcast bằng ngôn ngữ tiếng Việt dành riêng cho người Việt. Nếu bạn là một YouTuber và mong muốn xây dựng kênh podcast mang dấu ấn cá nhân của mình, thì đừng ngần ngại liên hệ với hello@waves8.com để có những hỗ trợ độc quyền từ Waves.

  Thông tin liên hệ:

  Website: https://waves8.com/

  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Instagram: @wavesvietnam

  • 13 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Daily News