1 hr 40 min

#BYBS12 - Trai Ngoan Quyến Rũ Ra Sao‪?‬ #BYBS

    • Relationships

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS12 - Trai Ngoan Quyến Rũ Ra Sao? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) vào ngày 26/10/2020. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 100k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS12 tại: https://event.gianggy.com/bybs12Tóm tắt nội dung:

0:00 - 7:23: Giới thiệu kỉ niệm 1 năm chương trình. Giới thiệu nguồn cảm hứng cho chủ đề Trai Ngoan: Leon Hoang (@loserking_himself)

7:24 - 11:27 : Quyến rũ, Nam tính là gì? Chúng được định nghĩa qua con mắt của phụ nữ

11:28 - 15:15 : Trai ngoan (Good boy) khác Người tốt (Good guy) khác Trai tốt (Nice guy) ra sao?

15:16 - 21:50 : Trai hư (Bad boy) khác Người xấu (Bad guy) khác Trai đểu, Sở khanh (Bastard/Pervert) thế nào?

21:51 - 29:33: Chiến thuật 80-20 balance guy của Leon Hoang. Thay câu hỏi How to do that? thành Who do you do that for?

29:34 - 39:09 : Ai cũng có thể làm Tay chơi (Play Boy), Trai chịch (Fuck Boy), Alpha Male (Gã dẫn đầu), Real Man (Đàn ông đích thực)

39:10 - 01:03:21 : Quá trình quyến rũ: Từ ngưỡng mộ tới chân thành. Trai ngoan thường đi từ chân thành, đây là một trong những nguyên nhân khiến trai khiến việc tán gái thất bại

01:03:22 - 01:10:38 : Khắc phục một số lỗi thường gặp ở Trai ngoan

01:10:39 - 01:21:42 : Những ưu điểm của việc làm Trai ngoan so với làm Trai hư

01:21:43 - 01:40:00: Câu chuyện của một vài thành viên tham gia: Đối xử tốt với người khác thì có khi lại đối xử tệ với bản thân, chặng đường Good boy gone bad, Social Calibrating không dễ dàng, Fight Club - Minh chứng cho việc không cần quá phân định Nice Guy và Bad boy, vì chúng đều ở trong mình.Nghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/programs/public/bybs-monthly-seminars

Nếu bạn đang bối rối trong việc lựa chọn hình mẫu phiên bản tốt nhất của bản thân, hãy để tôi giúp bạn, đăng kí tư vấn 1:1 với tôi tại: https://gianggy.com/programs/private/


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/giang-gy/message

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS12 - Trai Ngoan Quyến Rũ Ra Sao? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) vào ngày 26/10/2020. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 100k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS12 tại: https://event.gianggy.com/bybs12Tóm tắt nội dung:

0:00 - 7:23: Giới thiệu kỉ niệm 1 năm chương trình. Giới thiệu nguồn cảm hứng cho chủ đề Trai Ngoan: Leon Hoang (@loserking_himself)

7:24 - 11:27 : Quyến rũ, Nam tính là gì? Chúng được định nghĩa qua con mắt của phụ nữ

11:28 - 15:15 : Trai ngoan (Good boy) khác Người tốt (Good guy) khác Trai tốt (Nice guy) ra sao?

15:16 - 21:50 : Trai hư (Bad boy) khác Người xấu (Bad guy) khác Trai đểu, Sở khanh (Bastard/Pervert) thế nào?

21:51 - 29:33: Chiến thuật 80-20 balance guy của Leon Hoang. Thay câu hỏi How to do that? thành Who do you do that for?

29:34 - 39:09 : Ai cũng có thể làm Tay chơi (Play Boy), Trai chịch (Fuck Boy), Alpha Male (Gã dẫn đầu), Real Man (Đàn ông đích thực)

39:10 - 01:03:21 : Quá trình quyến rũ: Từ ngưỡng mộ tới chân thành. Trai ngoan thường đi từ chân thành, đây là một trong những nguyên nhân khiến trai khiến việc tán gái thất bại

01:03:22 - 01:10:38 : Khắc phục một số lỗi thường gặp ở Trai ngoan

01:10:39 - 01:21:42 : Những ưu điểm của việc làm Trai ngoan so với làm Trai hư

01:21:43 - 01:40:00: Câu chuyện của một vài thành viên tham gia: Đối xử tốt với người khác thì có khi lại đối xử tệ với bản thân, chặng đường Good boy gone bad, Social Calibrating không dễ dàng, Fight Club - Minh chứng cho việc không cần quá phân định Nice Guy và Bad boy, vì chúng đều ở trong mình.Nghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/programs/public/bybs-monthly-seminars

Nếu bạn đang bối rối trong việc lựa chọn hình mẫu phiên bản tốt nhất của bản thân, hãy để tôi giúp bạn, đăng kí tư vấn 1:1 với tôi tại: https://gianggy.com/programs/private/


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/giang-gy/message

1 hr 40 min