1 hr 39 min

#BYBS13 - Trai Đẹp Thì Con Gái Mới Theo‪?‬ #BYBS

    • Relationships

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS13 - Trai Đẹp Thì Con Gái Mới Theo? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) và Phong Lê (@lebaduyphong) từ Strexy vào ngày 30/11/2020. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 100k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS13 tại: https://event.gianggy.com/bybs13Tóm tắt nội dung:

0:00 - 7:57: Giới thiệu điểm tự tin và điểm mặc cảm về ngoại hình của 2 hosts: Giang Gy và Phong Lê

7:58 - 15:03: Trai đẹp là thế nào?

15:04 - 23:21: Lợi thế của ngoại hình đẹp trong việc làm quen và làm tình?

23:22 - 27:54: Thảo luận: Bạn có thích lại cô gái chủ động tiếp cận mình không?

27:55 - 39:43: Nếu không đẹp, bạn có thể quyến rũ và tạo ra những khoảnh khắc “rớt não” không? Có thể, nếu bạn đậm đà từ bên trong. Đậm đà từ bên trong là thế nào?

39:44 - 58:13: Bên trong đậm đà, rồi sao nữa? Bạn cần biết cách truyền tải, đó là game.

58:14 - 01:25:29: Khoảng cách từ Đẹp tới Quyến rũ là gì? Giải thích chữ Duyên theo lối pick up game

01:25:30 - 01:28:29 Thảo luận: Bạn sẽ hẹn hò với cô gái đẹp nhưng nhạt hay một cô gái xấu nhưng thú vị?

01:28:30 - 01:39:23: Tổng kết và công bố chương trình tặng quà sau sự kiệnNghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/programs/public/bybs-monthly-seminars

Nếu bạn đang mặc cảm về ngoại hình của mình trước phụ nữ, tôi sẽ giúp bạn có những trải nghiệm làm quen con gái để phá bỏ mặc cảm đó, đặt lịch bootcamp với tôi tại: https://gianggy.com/programs/private/


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/giang-gy/message

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS13 - Trai Đẹp Thì Con Gái Mới Theo? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) và Phong Lê (@lebaduyphong) từ Strexy vào ngày 30/11/2020. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 100k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS13 tại: https://event.gianggy.com/bybs13Tóm tắt nội dung:

0:00 - 7:57: Giới thiệu điểm tự tin và điểm mặc cảm về ngoại hình của 2 hosts: Giang Gy và Phong Lê

7:58 - 15:03: Trai đẹp là thế nào?

15:04 - 23:21: Lợi thế của ngoại hình đẹp trong việc làm quen và làm tình?

23:22 - 27:54: Thảo luận: Bạn có thích lại cô gái chủ động tiếp cận mình không?

27:55 - 39:43: Nếu không đẹp, bạn có thể quyến rũ và tạo ra những khoảnh khắc “rớt não” không? Có thể, nếu bạn đậm đà từ bên trong. Đậm đà từ bên trong là thế nào?

39:44 - 58:13: Bên trong đậm đà, rồi sao nữa? Bạn cần biết cách truyền tải, đó là game.

58:14 - 01:25:29: Khoảng cách từ Đẹp tới Quyến rũ là gì? Giải thích chữ Duyên theo lối pick up game

01:25:30 - 01:28:29 Thảo luận: Bạn sẽ hẹn hò với cô gái đẹp nhưng nhạt hay một cô gái xấu nhưng thú vị?

01:28:30 - 01:39:23: Tổng kết và công bố chương trình tặng quà sau sự kiệnNghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/programs/public/bybs-monthly-seminars

Nếu bạn đang mặc cảm về ngoại hình của mình trước phụ nữ, tôi sẽ giúp bạn có những trải nghiệm làm quen con gái để phá bỏ mặc cảm đó, đặt lịch bootcamp với tôi tại: https://gianggy.com/programs/private/


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/giang-gy/message

1 hr 39 min