2 hrs

#BYBS14 - Khoảng Cách Giữa Kiên Trì Và Đỉa Đói‪?‬ #BYBS

    • Relationships

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS14 - Khoảng Cách Giữa Kiên Trì Và Đỉa Đói? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) vào ngày 28/12/2020. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 150k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS14 tại: https://event.gianggy.com/bybs14



Tóm tắt nội dung:

0:00 - 27:34 : Những câu chuyện đỉa đói điên rồ trong quá khứ của những người tham gia (Thực sự điên rồ!)

27:35 - 42:06 : Lý do bạn kiên trì theo đuổi một cô gái là gì? Cô ấy cho bạn điều gì?

42:07 - 49:09 : Hỏi đáp: Phát triển bản thân để chinh phục lại một cô gái trong quá khứ, có nên không?

49:10 - 59:01 : Đỉa đói khác kiên trì như thế nào?

59:02 - 01:23:13 : Dấu hiệu bạn trông như đỉa đói? Cách thức tránh rơi vào bẫy đĩa đói.

01:23:14 - 01:25:42 : Có chắc là bạn đang kiên trì, hay chỉ đơn giản là bạn đi sai đường?

01:25:43 - 01:40:38 : Việc kiên trì ấy có đáng không?

01:40:39 - 01:50:32: Giải thích hiện tượng mất hứng sau khi nhận cái gật đầu.

01:50:33 - 01:55:45: Nếu dừng lại, không kiên trì theo đuổi nữa thì sao?

01:50:46 - 02:00:12: Hỏi đáp: Có nên phát triển mối quan hệ với cô gái nói chuyện dễ dàng cho dù thiếu cảm xúc?



Nghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/programs/public/bybs-monthly-seminars

Nếu bạn đang cảm thấy mình bị đỉa đói và sắp đánh mất mối quan hệ, đặt lịch tư vấn 1:1 ngay với tôi tại: https://gianggy.com/programs/private/


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/giang-gy/message

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS14 - Khoảng Cách Giữa Kiên Trì Và Đỉa Đói? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) vào ngày 28/12/2020. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 150k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS14 tại: https://event.gianggy.com/bybs14



Tóm tắt nội dung:

0:00 - 27:34 : Những câu chuyện đỉa đói điên rồ trong quá khứ của những người tham gia (Thực sự điên rồ!)

27:35 - 42:06 : Lý do bạn kiên trì theo đuổi một cô gái là gì? Cô ấy cho bạn điều gì?

42:07 - 49:09 : Hỏi đáp: Phát triển bản thân để chinh phục lại một cô gái trong quá khứ, có nên không?

49:10 - 59:01 : Đỉa đói khác kiên trì như thế nào?

59:02 - 01:23:13 : Dấu hiệu bạn trông như đỉa đói? Cách thức tránh rơi vào bẫy đĩa đói.

01:23:14 - 01:25:42 : Có chắc là bạn đang kiên trì, hay chỉ đơn giản là bạn đi sai đường?

01:25:43 - 01:40:38 : Việc kiên trì ấy có đáng không?

01:40:39 - 01:50:32: Giải thích hiện tượng mất hứng sau khi nhận cái gật đầu.

01:50:33 - 01:55:45: Nếu dừng lại, không kiên trì theo đuổi nữa thì sao?

01:50:46 - 02:00:12: Hỏi đáp: Có nên phát triển mối quan hệ với cô gái nói chuyện dễ dàng cho dù thiếu cảm xúc?



Nghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/programs/public/bybs-monthly-seminars

Nếu bạn đang cảm thấy mình bị đỉa đói và sắp đánh mất mối quan hệ, đặt lịch tư vấn 1:1 ngay với tôi tại: https://gianggy.com/programs/private/


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/giang-gy/message

2 hrs