1 hr 43 min

#BYBS15 - Người Hướng Nội Tiệc Tùng Ra Sao‪?‬ #BYBS

    • Relationships

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS15 - Người Hướng Nội Tiệc Tùng Ra Sao? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) vào ngày 25/01/2021. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 150k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS15 tại: https://event.gianggy.com/bybs15Tóm tắt nội dung:

0:00 - 6:20 : Giới thiệu chung về chủ đề sự kiện

6:21 - 19:05 : Ai là người hướng nội? Tôi đưa ra 7 dấu hiệu nhận biết, bạn được bao nhiêu trên 7?

19:06 - 24:40 : Tiệc tùng có thực sự đáng sợ? Anh em chia sẻ về một bữa tiệc đáng sợ bản thân gặp phải

24:41 - 49:58 : Phân loại các kiểu tiệc tùng theo 4 cách cùng các câu chuyện kèm theo của tôi

49:59 - 01:05:01 : Nỗi sợ tiệc tùng thực sự là như thế nào? Một cách chung để giải quyết các nỗi sợ ấy

01:05:02 - 01:20:10: Cách thức sống sót qua các bữa tiệc theo 4 bước

01:20:21 - 01:33:57 : Chinh phục bữa tiệc: kết nối với người hướng ngoại

01:33:58 - 01:43:34 : Chinh phục bữa tiệc: thấu cảm với người hướng nộiNghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/programs/public/bybs-monthly-seminars

Nếu bạn muốn tôi cầm tay dẫn tới các bữa tiệc thì đặt lịch bootcamp với tôi tại: https://gianggy.com/programs/private/

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS15 - Người Hướng Nội Tiệc Tùng Ra Sao? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) vào ngày 25/01/2021. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 150k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS15 tại: https://event.gianggy.com/bybs15Tóm tắt nội dung:

0:00 - 6:20 : Giới thiệu chung về chủ đề sự kiện

6:21 - 19:05 : Ai là người hướng nội? Tôi đưa ra 7 dấu hiệu nhận biết, bạn được bao nhiêu trên 7?

19:06 - 24:40 : Tiệc tùng có thực sự đáng sợ? Anh em chia sẻ về một bữa tiệc đáng sợ bản thân gặp phải

24:41 - 49:58 : Phân loại các kiểu tiệc tùng theo 4 cách cùng các câu chuyện kèm theo của tôi

49:59 - 01:05:01 : Nỗi sợ tiệc tùng thực sự là như thế nào? Một cách chung để giải quyết các nỗi sợ ấy

01:05:02 - 01:20:10: Cách thức sống sót qua các bữa tiệc theo 4 bước

01:20:21 - 01:33:57 : Chinh phục bữa tiệc: kết nối với người hướng ngoại

01:33:58 - 01:43:34 : Chinh phục bữa tiệc: thấu cảm với người hướng nộiNghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/programs/public/bybs-monthly-seminars

Nếu bạn muốn tôi cầm tay dẫn tới các bữa tiệc thì đặt lịch bootcamp với tôi tại: https://gianggy.com/programs/private/

1 hr 43 min