1 hr 37 min

#BYBS18 - Trả Tiền Thế Nào Khi Hẹn Hò‪?‬ #BYBS

    • Relationships

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS18 - Trả Tiền Thế Nào Khi Hẹn Hò? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) vào ngày 26/04/2021. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 150k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS18 tại: https://event.gianggy.com/bybs18Tóm tắt nội dung:

0:00 - 10:43: Buổi date gần nhất bạn chi bao tiền? Điều đáng quan tâm không phải số tuyệt đối mà là tương quan giữa số đó với thu nhập và thói quen chi tiêu

10:44 - 18:26: Áp lực trả tiền của đàn ông

18:27 - 35:05: Phụ nữ cần gì ở một buổi hẹn? Một bữa ăn miễn phí?

35:06 - 49:16: Thực sự họ muốn gì? Chúng có liên quan đến tiền không?

49:17 - 01:06:56: 5 cách phân loại kiểu hẹn hò: theo độ thân thiết, theo người rủ, theo địa điểm, theo kiểu con gái, theo kiểu mối tình kì vọng

01:06:57 - 01:18:09: Kịch bản và nguyên tắc cho buổi hẹn đầu và các buổi hẹn sau của Giang Gy

01:14:48 - 01:37:08: Khi nào đàn ông nên trả hết? Khi nào nên chia tiền? Khi nào nên để phụ nữ trả tiền?Nghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/su-kien/bybs

Nếu bạn sắp có một buổi date, bạn muốn nó tuyệt vời mà chưa biết thiết kế nó ra sao, hãy đặt lịch tư vấn 1:1 ngay với tôi tại: https://gianggy.com/dich-vu-rieng/consulting 


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/giang-gy/message

Bạn đang nghe lại seminar #BYBS18 - Trả Tiền Thế Nào Khi Hẹn Hò? được tổ chức bởi Giang Gy (@gianggy) vào ngày 26/04/2021. Mỗi người tham gia hôm đó đã trả tới 150k để được nghe về những nội dung này.

Tải về Slideshow thuyết trình của #BYBS18 tại: https://event.gianggy.com/bybs18Tóm tắt nội dung:

0:00 - 10:43: Buổi date gần nhất bạn chi bao tiền? Điều đáng quan tâm không phải số tuyệt đối mà là tương quan giữa số đó với thu nhập và thói quen chi tiêu

10:44 - 18:26: Áp lực trả tiền của đàn ông

18:27 - 35:05: Phụ nữ cần gì ở một buổi hẹn? Một bữa ăn miễn phí?

35:06 - 49:16: Thực sự họ muốn gì? Chúng có liên quan đến tiền không?

49:17 - 01:06:56: 5 cách phân loại kiểu hẹn hò: theo độ thân thiết, theo người rủ, theo địa điểm, theo kiểu con gái, theo kiểu mối tình kì vọng

01:06:57 - 01:18:09: Kịch bản và nguyên tắc cho buổi hẹn đầu và các buổi hẹn sau của Giang Gy

01:14:48 - 01:37:08: Khi nào đàn ông nên trả hết? Khi nào nên chia tiền? Khi nào nên để phụ nữ trả tiền?Nghe thêm các seminars khác và đăng kí seminar sắp diễn ra tại: https://gianggy.com/su-kien/bybs

Nếu bạn sắp có một buổi date, bạn muốn nó tuyệt vời mà chưa biết thiết kế nó ra sao, hãy đặt lịch tư vấn 1:1 ngay với tôi tại: https://gianggy.com/dich-vu-rieng/consulting 


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/giang-gy/message

1 hr 37 min