16 min

Cách đặt mục tiêu hiệu quả, tạo động lực bền vững với T.S.T FuSusu Podcast

    • Education

Hầu hết mọi người không đặt mục tiêu, chứ đừng nói gì tới biết cách đặt mục tiêu hiệu quả. Những gì họ có thường là mong muốn không rõ ràng, dễ thay đổi.

Hầu hết mọi người không đặt mục tiêu, chứ đừng nói gì tới biết cách đặt mục tiêu hiệu quả. Những gì họ có thường là mong muốn không rõ ràng, dễ thay đổi.

16 min

Top Podcasts In Education