8 min

Cách Cải Thiện Ngữ Điệu Tiếng Anh Nhanh Nhất FuSusu Podcast

    • Education

Tôi đã cày Elsa để phát âm tới 90% như bản xứ, và bạn tôi phản hồi cách nói của tôi không tự nhiên, đặc biệt là ngữ điệu tiếng Anh.

Tôi đã cày Elsa để phát âm tới 90% như bản xứ, và bạn tôi phản hồi cách nói của tôi không tự nhiên, đặc biệt là ngữ điệu tiếng Anh.

8 min

Top Podcasts In Education

Hieu Nguyen
Thuần Podcast
Nguyễn Hữu Trí
Giang ơi Radio
Sunhuyn
Sonoro | Conner Pe