11 min

Cách Nhớ Nhanh Mọi Thứ Chỉ Cần Đếm Từ 1 Tới 10 FuSusu Podcast

    • Education

Tết năm ấy, phải trông đứa cháu 5 tuổi. Tôi đã bày cho nó một cách nhớ nhanh mọi thứ giúp bé nhớ hết tên mọi người trong họ hàng, và còn nhiều hơn thế nữa.

Tết năm ấy, phải trông đứa cháu 5 tuổi. Tôi đã bày cho nó một cách nhớ nhanh mọi thứ giúp bé nhớ hết tên mọi người trong họ hàng, và còn nhiều hơn thế nữa.

11 min

Top Podcasts In Education

Hieu Nguyen
Thuần Podcast
Nguyễn Hữu Trí
Giang ơi Radio
Sunhuyn
Sonoro | Conner Pe