14 min

Cái tôi được yêu thương Đọc sách cùng An

    • Books

Một cuốn sách về tâm lý học hơi chuyên sâu một chút, mình cũng đang đọc nên chưa thể chia sẻ nhiều, bạn nghe thử nhé!

Một cuốn sách về tâm lý học hơi chuyên sâu một chút, mình cũng đang đọc nên chưa thể chia sẻ nhiều, bạn nghe thử nhé!

14 min