9 episodes

Loạt chín bài của BBT Cửu Bình với tựa đề “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, qua đó, trước khi hòn đất cuối cùng đắp lên nấm mồ Cộng sản, chúng tôi mong muốn truyền đạt một cái nhìn cuối cùng về ĐCSTQ cũng như Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế, một trong những tai hoạ của người dân thế giới trong hơn một thế kỷ qua.

Cửu bình - 9 bài bình luận về Đảng Cộng Sản Cửu Bình

  • Society & Culture
  • 5.0 • 7 Ratings

Loạt chín bài của BBT Cửu Bình với tựa đề “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, qua đó, trước khi hòn đất cuối cùng đắp lên nấm mồ Cộng sản, chúng tôi mong muốn truyền đạt một cái nhìn cuối cùng về ĐCSTQ cũng như Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế, một trong những tai hoạ của người dân thế giới trong hơn một thế kỷ qua.

  Cửu Bình 9: ĐCSTQ với bản tính lưu manh

  Cửu Bình 9: ĐCSTQ với bản tính lưu manh

  Cửu Bình 9: ĐCSTQ với bản tính lưu manh 

  • 1 hr 23 min
  Cửu Bình 8: ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất

  Cửu Bình 8: ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất

  Cửu Bình 8: ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất

  • 1 hr 6 min
  Cửu Bình 7: ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc

  Cửu Bình 7: ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc

  Cửu Bình 7: ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc 

  • 1 hr 13 min
  Cửu Bình 6: ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc

  Cửu Bình 6: ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc

  Cửu Bình 6: ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc

  • 1 hr 21 min
  Cửu Bình 5: Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công

  Cửu Bình 5: Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công

  Cửu Bình 5: Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công

  • 1 hr 1 min
  Cửu Bình 4: Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ

  Cửu Bình 4: Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ

  Cửu Bình 4: Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ 

  • 36 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

M.
Trạm Radio
Hathaya audio
Kien Tran
Vietcetera
Candice X