44 min

Cafe tối số 1: Effortless fashion, tôn giáo và bát cháo đậu Sách và Đời Podcast

    • Education

Phiên bản 2.0 của Cafe tối quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của một bạn trẻ có những quan tâm thú vị về thời trang, tôn giáo và những giá trị trong cuộc sống. Bạn ấy sẽ trăn trở về những điều gì?
Tìm hiểu thêm về bạn ấy ở đây: https://www.instagram.com/katvapi_didaydido?igsh=b3E1b3VjOHFxeDls
-----
Câu hỏi và feedback xin gửi về:
Email: sachvadoipodcast@gmail.com
fb.com/sachvadoipodcastbyNTD

Phiên bản 2.0 của Cafe tối quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của một bạn trẻ có những quan tâm thú vị về thời trang, tôn giáo và những giá trị trong cuộc sống. Bạn ấy sẽ trăn trở về những điều gì?
Tìm hiểu thêm về bạn ấy ở đây: https://www.instagram.com/katvapi_didaydido?igsh=b3E1b3VjOHFxeDls
-----
Câu hỏi và feedback xin gửi về:
Email: sachvadoipodcast@gmail.com
fb.com/sachvadoipodcastbyNTD

44 min

Top Podcasts In Education

Better Version
Better Version
HIEU.TV
Hieu Nguyen
Vì sao thế nhỉ!
Vì sao thế nhỉ!
Thuần Podcast
Thuần
Listening Time: English Practice
Sonoro | Conner Pe
6 Minute English
BBC Radio