27 min

Chương 59: Nhiễm trùng nấm Sách và Đời Podcast

    • Education

Chương 59 review cuốn Blight: Fungi and the Coming Pandemic - tạm dịch là Nấm và đại dịch trong tương lai của tác giả Emily Monosson kèm với thông tin từ nhiều nguồn khác. Trong số này:
- Nhiễm trùng nấm là gì? Hiện tượng này đã xảy ra trong quá khứ thế nào? Hiện tại ra sao?
- Nhiễm trùng nấm ở người thế nào? 
-----
Support Sách và Đời: https://buymeacoffee.com/sachvadoi
Support trực tiếp: 
TPBank
0000 5424 178
Nguyễn Tiến Đạo
-----
Câu hỏi và feedback xin gửi về:
Email: sachvadoipodcast@gmail.com
fb.com/sachvadoipodcastbyNTD

Chương 59 review cuốn Blight: Fungi and the Coming Pandemic - tạm dịch là Nấm và đại dịch trong tương lai của tác giả Emily Monosson kèm với thông tin từ nhiều nguồn khác. Trong số này:
- Nhiễm trùng nấm là gì? Hiện tượng này đã xảy ra trong quá khứ thế nào? Hiện tại ra sao?
- Nhiễm trùng nấm ở người thế nào? 
-----
Support Sách và Đời: https://buymeacoffee.com/sachvadoi
Support trực tiếp: 
TPBank
0000 5424 178
Nguyễn Tiến Đạo
-----
Câu hỏi và feedback xin gửi về:
Email: sachvadoipodcast@gmail.com
fb.com/sachvadoipodcastbyNTD

27 min

Top Podcasts In Education

Better Version
Better Version
HIEU.TV
Hieu Nguyen
Thuần Podcast
Thuần
Vì sao thế nhỉ!
Vì sao thế nhỉ!
Nguyễn Hữu Trí Podcast
Nguyễn Hữu Trí
Sunhuyn Podcast
Sunhuyn