32 min

Chương 60: Không phải kẻ ngốc Sách và Đời Podcast

    • Education

Chương 60 review cuốn: Nobody's Fool: Why We Get Taken In and What We Can Do about It - tạm dịch: Không phải kẻ ngốc của tác giả Christopher Chabris and Daniel Simons.
Trong số này:
- Những yếu tố nào về hành vi và suy nghĩ của chúng ta khiến chúng ta dễ bị lừa?
- Những yếu tố nào về đặc trưng của thông tin mà kẻ ác có thể sử dụng để lừa chúng ta?
Link bài viết: https://shorturl.at/3wte2
-----
Support Sách và Đời: https://buymeacoffee.com/sachvadoi
Support trực tiếp: 
TPBank
0000 5424 178
Nguyễn Tiến Đạo
-----
Câu hỏi và feedback xin gửi về:
Email: sachvadoipodcast@gmail.com
fb.com/sachvadoipodcastbyNTD

Chương 60 review cuốn: Nobody's Fool: Why We Get Taken In and What We Can Do about It - tạm dịch: Không phải kẻ ngốc của tác giả Christopher Chabris and Daniel Simons.
Trong số này:
- Những yếu tố nào về hành vi và suy nghĩ của chúng ta khiến chúng ta dễ bị lừa?
- Những yếu tố nào về đặc trưng của thông tin mà kẻ ác có thể sử dụng để lừa chúng ta?
Link bài viết: https://shorturl.at/3wte2
-----
Support Sách và Đời: https://buymeacoffee.com/sachvadoi
Support trực tiếp: 
TPBank
0000 5424 178
Nguyễn Tiến Đạo
-----
Câu hỏi và feedback xin gửi về:
Email: sachvadoipodcast@gmail.com
fb.com/sachvadoipodcastbyNTD

32 min

Top Podcasts In Education

Better Version
Better Version
HIEU.TV
Hieu Nguyen
Vì sao thế nhỉ!
Vì sao thế nhỉ!
Thuần Podcast
Thuần
Sunhuyn Podcast
Sunhuyn
Listening Time: English Practice
Sonoro | Conner Pe